“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีครอบครัวเป็ดน้อยเล่นน้ำอยู่ด้วยกัน…..” น้ำเสียงและลีลาการเล่านิทานของน้องฮันนาห์  หรือ ด.ญ.วิรินดา อายุ 7 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนดอยที่ อ. บ่อเกลือ จ.น่าน 

           ด้วยน้ำเสียงเล็ก ๆ สดใส สูงต่ำ ตามจังหวะไปตามอารมณ์ท้องเรื่อง สะกดให้ผู้ฟังคล้อยตามและนิ่งฟังอย่างตั้งใจ ส่งผลให้น้องฮันนาห์ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับเขตและระดับภูมิภาคในการแข่งขันการ “เล่านิทานปฐมวัย” เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา  

           จุดเริ่มต้นการเล่านิทานของน้องฮันนาห์  เริ่มจาก “แม่” แม่ของน้องฮันนาห์ได้เล่าถึงโอกาสในการเข้าร่วมค่ายสอนแม่เล่านิทานที่โครงการ ซี.ซี.เอฟ. จ.น่าน  จัดขึ้น ซึ่งขณะนั้นน้องฮันนาห์อายุได้ประมาณ 2 ปี  โดยแม่ของน้องฮันนาห์ได้นำความรู้จากค่าย มาเล่านิทานให้น้องฮันนาห์ฟังทุกคืน

          “ตอนแรกก็คิดแค่ว่าเล่าเพื่อกล่อมลูกนอนไม่ได้คิดอะไรมาก จนกระทั่งน้องฮันนาห์โตขึ้นเริ่มมีพฤติกรรมบางอย่างที่แม่คิดว่าต้องปรับปรุง เช่น ไม่ชอบแปรงฟัน ไม่อยากอาบน้ำ หรือ เกิดอาการกลัวหมอถ้าต้องไปโรงพยาบาล แม่จึงลองไปหาหนังสือนิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนใกล้บ้านมาอ่านให้ฟัง ทำให้น้องฮันนาห์เริ่มปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองเพราะไม่อยากเหมือนตัวละครในนิทาน ทุกวันนี้แม่เชื่อว่านิทานทำให้น้องฮันนาห์เปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะ”  นานวันเข้าจากการที่เป็นผู้ฟัง แม่ของน้องฮันนาห์จึงได้ทดลองให้น้องฮันนาห์เป็นฝ่ายเล่านิทานให้แม่ฟังแทน จนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดและรับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจในที่สุด

          นิทานจากแม่ นอกจากจะสามารถพัฒนาให้เด็กร่าเริง  แจ่มใส  กล้าแสดงออกแล้ว ยังปลูกฝังอุปนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กด้วย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กเก่ง เด็กดี มีคุณธรรม โดยปัจจุบันมีเด็กด้อยโอกาสในความดูแลกว่า 40,000 คนทั่วประเทศไทย