เด็กเก่งเด็กดีซีซีเอฟ แส่วเสื้อ สาวไหม ทอผ้าเสริมรายได้ ส่งตัวเองเรียนหนังสือ 

นายต้นตระการ สินศิริ หรือ “น้องมิว” เด็กเก่ง เด็กดี ซี.ซี.เอฟ. ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับปวช. 3 เริ่มต้นสู่การเป็นนักทอเมื่อ อยู่ชั้น ป.5 ระหว่างที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย“จิตรกรน้อย” ที่ รร.จัดขึ้น โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ซึ่งมีการสอนวาดภาพ ระบายสี และทำผ้ามัดย้อม โดยนักเรียนที่เข้ารับการอบรมจะได้ออกแบบลายผ้ามัดย้อมของตนเอง และหลังจากเสร็จกิจกรรม นักเรียนก็จะได้ผ้าชิ้นนั้นไปใช้ ซึ่งทำให้น้องมิวเกิดความรู้สึกภูมิใจในผลงานของตัวเองมาก และนี่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากผลิตผ้าลวดลายต่างๆ เอาไว้ใช้เอง และน้องมิวก็ได้มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านนี้อยู่เสมอ

จน”น้องมิว” อยู่ชั้น ป.6 ก็ได้มีโอกาสไปฝึกฝนเรียนรู้จากคุณย่า คุณยายในหมู่บ้าน ที่ท่านได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงหนอนไหมจนขั้นตอนการทอ โดยจะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและหลังจากที่ทำงานบ้านเรียบร้อยแล้วออกไปเรียนรู้กับคุณย่าคุณยายเหล่านั้น จากการเริ่มต้นแค่เฝ้าดูและถามจนถึงการได้ลองฝึกปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องถึง 6 ปี

มุมมองอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในปี 2562 น้องมิวได้เริ่มต้นเลี้ยงหนอนไหมและลงมือทอผ้าด้วยตนเองทุกขั้นตอน แม้ครั้งแรก ๆ จะต้องไปหยิบยืมอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงหนอนไหมจากเพื่อนบ้านมาใช้ ด้วยเพราะไม่มีเงินซื้อ พ่อแม่ก็ไม่สนับสนุน  แต่น้องมิวก็ยังคงมุ่งมั่นลงมือทำเองตั้งแต่การเลี้ยงหนอนไหม คอยดูแลให้อาหาร การสาวไหม การกวักไหม จนถึงขั้นตอนการนำมาทอออกมาเป็นผืน โดยในแต่ละปีจะทอได้ประมาณ 15-20 ผืน ขายได้ผืนละ 1,500 – 2,500 บาท นอกเหนือจากช่วงการทอผ้าไหม อีกหนึ่งงานฝีมือที่สร้างรายได้ให้กับน้องมิวคือ การแส่วเสื้อ (การสอยหรือถักลายเสื้อด้วยมือ) ซึ่งสามารถทำรายได้ให้น้องมิวปีละ 5,000 – 7,000 บาท (ราคาเริ่มที่ตัวละ 500 – 1,200 บาท)

ด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ และความมีจิตอาสา น้องมิวได้เริ่มเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้อง ๆ รุ่นหลังที่สนใจในงานทอผ้า โดยการเป็นวิทยากรร่วมในการอบรมการทำผ้ามัดย้อมคู่กับคุณครูที่เคยสอนน้องมิวมาสอนให้เพื่อน ๆ ในชุมชนที่สนใจการทอผ้าเพื่อเสริมรายได้