Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ : จัดกิจกรรม“นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ชุมชน” เพื่อช่วยเติมเต็มความรู้และ ลดภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

          การเรียนรู้ของเด็ก ๆ นั้นมิอาจรอได้ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จึงได้ร่วมกับ สำนักงาน กศน. อพวช. และทีมงาน Smart Lab ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายอันสำคัญที่ได้ร่วมกันสานต่อและเติมเต็มเพื่อพัฒนากิจกรรม “นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ชุมชน” (LearnSmart School-in-a-Box) เพื่อช่วยลดภาวะการถดถอยทางความรู้ของเด็กและเยาวชน ที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างแท้จริง โดยมีแกนนำครูอาสาสมัคร กศน.ตำบล และนักจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มาร่วมจัดกิจกรรมโดยใช้พื้นที่ในชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

          จากวิกฤติการณ์ทางการศึกษาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงยิ่งในสังคมไทย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้ลุกขึ้นมาสร้างพลังโดยการนำแนวร่วมภาคีเครือข่ายภาคการศึกษา ได้แก่ คุณครูอาสาสมัคร นักจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของ กศน. รวมทั้งอาสาสมัครช่วยสอนในพื้นที่ มาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเสริมความรู้และลดปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้ (Learning Loss) ให้กับเด็กและเยาวชนไปแล้วซึ่ง เดือนธันวาคม 2564 จนถึงมกราคม 2565 สามารถดำเนินกิจกรรมไปแล้วกว่า 20 แห่ง และจะยังคงยืนหยัดในการจัดกิจกรรมบริการให้ความรู้ภายใต้ โครงการ CCF LearnSmart อย่างต่อเนื่อง

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.