“การที่ทำบุญกับเด็กหรืออุปการะเด็กเป็นค่าเรียนหรือค่าอาหารสำหรับออมเป็นเรื่องที่ดีอยู่เพราะว่าการที่เราช่วยสนับสนุนอย่างนี้เหมือนสนับสนุนชีวิตให้เขาเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ช่วยเหลือเด็ก เรามีความสุข การที่ได้เห็นน้อง ๆ เติบโต มันก็เป็นความสุขทางใจ และก็ดีใจที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ” คุณสุชาร์ มานะยิ่ง ดารานักแสดงและผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ฯ