เราอยู่ในยุคสมัยที่วุฒิการศึกษามีผลต่อการสมัครเข้าทำงาน และเด็กหลาย ๆ คนอาจยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากโตไปเป็นอะไร การศึกษาจะเป็นประตูที่จะทำให้เด็กได้ได้เรียนรู้และรู้จักโลกที่กว้างมากขึ้น มีเพื่อน มีสังคม ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และยังเพิ่มโอกาสในการทำงาน หรือต่อยอดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมในอนาคต

คุณนิธยา คุ้มพิทักษ์ และครอบครัว (ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ.)