Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CCF และ กสศ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จังหวัดเชียงราย

        เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองการดำเนินงาน การให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การส่งเสริมการอ่าน ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ สำนักงานโครงการ จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และ ดร.สุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล ที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับ

        พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่และเยี่ยมชมโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคในโรงเรียน โดย นางสาวพรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ

        นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายใกล้เคียง โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ Smart Innovation พัฒนานวัตกรรมการอ่านโดยคุณครูและโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย “นักเล่านิทานสัญจร”  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการผลการดำเนินกิจกรรม ในโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง โครงการห้องสมุดในโรงเรียน โครงการปั้นเยาวชนคนมืออาชีพ ในโอกาสนี้

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.