การให้ “โอกาส” สำหรับเด็กด้อยโอกาสมีความสำคัญมาก เพราะโอกาสจะนำพาตัวเด็ก ๆไปยังความฝันที่ตนเองปรารถนาได้  สำหรับเด็กที่เข้าถึงโอกาสที่ยากมากกว่าคนอื่นก็จะพยายามและไขว่คว้าโอกาสเมื่อได้รับโอกาสนั้นมาถึง  หากพวกเขาได้รับโอกาสที่ดีแล้วนั้น ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็จะกล้าฝันและสามารถทำให้ฝันของเขาเป็นจริงขึ้นมาได้ในสักวัน