การศึกษาอาหารที่พักอาศัยและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันมีความจำเป็นสำหรับเด็กด้อยโอกาส สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม
 
คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)