Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“ไส้กรอกปลาส้ม” หนึ่งของดี จากกลุ่มพัฒนาอาชีพ จ.สระแก้ว

“จากไม่มีความรู้เรื่องการขาย ตอนนี้ผลิตสินค้าได้ แปรรูปได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เตรียมขายแล้ว ตื่นเต้นมาก ๆ ค่ะ ” ตัวแทนกลุ่มไส้กรอกปลาส้ม 1 ใน 23 กลุ่มอาชีพ บ้านหนองผักแว่นกล่าว

         กลุ่มไส้กรอกปลาส้ม เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่เกิดจาการรวมตัวกันจากคนในพื้นที่บ้านหนองผักแว่นที่ขาดรายได้จากช่วงสถานการณ์โควิด หลายคนไม่มีอาชีพ จึงได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาสินค้าและผ่านกระบวนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพทุกกลุ่มวัย เพื่อให้ทุกคนมีงาน มีรายได้ จนถึงปัจจุบันนี้ปลาส้มของดีในชุมชนได้ถูกนำมาแปรรูปเป็น “ไส้กรอกปลาส้ม” เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถเก็บไว้ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น รวมทั้งได้มีการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้สะดวกและเก็บไว้ได้นานมากขึ้นด้วย

         โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กลุ่มเปราะบางพื้นที่ชายแดนตะวันออกของประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว)” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น (HSBC) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ การพัฒนาแผนธุรกิจ การอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบการศึกษาดูงาน พร้อมสนับสนุนเงินทุนดำเนินการให้กับกลุ่มอาชีพในโครงการและได้ลงมือทำจริงทุกขั้นตอน โดยผ่านความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ.สระแก้ว จนถึงปัจจุบัน ( 2 เมษายน 2566) มีกลุ่มอาชีพที่ได้พัฒนาสินค้ามีสินค้าที่สามารถเตรียมออกจำหน่ายแล้ว 23 กลุ่มอาชีพในโครงการ โดยขณะนี้ภาคีเครือข่ายในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อหารือกับมูลนิธิ ฯ เพื่อหาแนวทางในการจัด “ตลาดชุมชน” เพื่อใช้รองรับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในโครงการ รวมทั้งกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ในพื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ให้มีสถานที่จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.