คุณมยุรัตน์ รักเกียรติ์ ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ.

ความสุขที่มากกว่าการเป็นผู้ให้ คือ การให้โอกาสตัวเองได้เป็นผู้มอบความสุขให้กับเด็ก ๆ  ทุกครั้งที่เห็นคนรับมีความสุข เราก็มีความสุขตามไปด้วย