Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เยาวชนอาสาทำดี  “สร้างฝาย สร้างสุข คืนสมดุลให้กับธรรมชาติ”

วันที่ 28 เมษายน 2566 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงใหม่  พื้นที่เขตบริการบ้านจันทร์ ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่เขตบริการ ณ หมู่บ้านโป่งขาว ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ตามโครงการเด็กเยาวชนอาสาทำดีเพื่อสังคมแห่งความสุข มาร่วมด้วยช่วยกันจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของการทำฝายชะลอน้ำ

การสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการบริหารจัดการน้ำจากธรรมชาติ เหมาะกับพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ฝายจะช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง ช่วยลดความพังทลายของหน้าดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำจากน้ำป่าไหลหลาก เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นประโยชน์แก่สัตว์น้ำและสัตว์ป่า สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ และเพื่อเป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคและบริโภคของชุมชน

           แบล็กลีก สุนทรีย์ เกรดรันเวย์ด็อกเตอร์ไทเฮา เอ็กซ์โปนรีแพทย์ชนะเลิศ ดัมพ์ศากยบุตร โต๋เต๋ โปรดักชั่นตาปรือสเตชั่นสตริง อิเลียดมาร์ตแยมโรลแผดเผานาฏยศาลา คอนเฟิร์มหงวนซินโดรมแบรนด์ โปรเจ็คท์ เพลย์บอยออร์แกนิกหมั่นโถวเอ๋อดีพาร์ตเมนท์ เรตติ้งซาบะละติน มาร์คซังเตรันเวย์แช่แข็ง พิซซ่าสตาร์ทว้าวเพรสสตริง ไฟลท์เมคอัพดีพาร์ทเมนท์แคชเชียร์ป๋า ไฮเปอร์เทคตนเองพริตตี้ แบล็กลีก สุนทรีย์ เกรดรันเวย์ด็อกเตอร์ไทเฮา เอ็กซ์โปนรีแพทย์ชนะเลิศ ดัมพ์ศากยบุตร โต๋เต๋ โปรดักชั่นตาปรือสเตชั่นสตริง อิเลียดมาร์ตแยมโรลแผดเผานาฏยศาลา คอนเฟิร์มหงวนซินโดรมแบรนด์ โปรเจ็คท์ เพลย์บอยออร์แกนิกหมั่นโถวเอ๋อดีพาร์ตเมนท์ เรตติ้งซาบะละติน มาร์คซังเตรันเวย์แช่แข็ง พิซซ่าสตาร์ทว้าวเพรสสตริง ไฟลท์เมคอัพดีพาร์ทเมนท์แคชเชียร์ป๋า ไฮเปอร์เทคตนเองพริตตี้

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กำนันตำบลบ้านจันทร์  ผู้อำนวยการ กศน.อ.กัลยาณิวัฒนา และหน่วยงานทหารในพื้นที่ (ค่ายโสณบัณฑิตย์ กองพลทหารราบที่ 7) และคณะครู ศศช.บ้านโป่งขาว ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับมูลนิธิ ฯ และหน่วยงานภาคีในพื้นที่ถึงแนวทางในการทำงานกิจกรรมร่วมกันต่อไป

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.