Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

น้องจ๊อบ

        “กว่าจะไปถึงความสำเร็จนั้น ทุกคนย่อมมีอุปสรรคมากมาย การเตรียมตัวที่จะรับมือต่อปัญหา เพื่อให้ตัวเองเกิดไหวพริบในการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปสู่เส้นชัยแห่งการเป็นตำรวจ”

        “จ๊อบ” อดีตเด็กในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงความมุมานะและความตั้งใจของตนเอง

        ปัจจุบัน จ๊อบอายุ 21 ปี รับราชการเป็นตำรวจ “ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการดูแลจากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมมากมาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมเพาะเมล็ดพันธุ์ความสำเร็จจนได้รับราชการเป็นตำรวจ

        ฝันที่เคยฝันไว้ คือ อยากรับราชการเป็นตำรวจ กิจกรรมที่ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก จนนำไปสู่การเป็นนักเรียนแถวหน้าของโรงเรียน และกล้าที่จะทำอะไรหลายๆ อย่าง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความสามารถ แม้ว่าปัจจุบันจะได้เป็นตำรวจแล้ว แต่ก็ยังมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.