การที่เราสามารถมีส่วนช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อื่นได้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม นั่นก็คือการบ่งบอกว่าความสุขได้เกิดขึ้นแล้วทั้งผู้รับและผู้ให้ เพราะรอยยิ้มคือความสุขที่เปล่งประกายออกมาจากข้างใน คุณโมนิก้า พลอย วงศ์วรรณ CFO บริษัทเอ็กซา ซีแลม จำกัด