Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สืบสานภูมิปัญญาอารยอนุรักษ์ บ้านแม่โขง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

        เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาอารยอนุรักษ์ บ้านแม่โขง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้เด็กในโรงเรียนบ้านแม่โขง จำนวน 30 คน ได้เรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น เรียนรู้วิถีชีวิตและสถานที่สำคัญรอบ ๆ ชุมชน เช่น การเรียงหินเป็นคันนา เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด ฯลฯ แต่ด้วยความลาดชันของพื้นที่บริเวณไหล่เขา เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนมักจะเกิดการพังทลายหน้าดิน จึงต้องนำก้อนหินมาเรียงซ้อนกันเป็นคันนา เพื่อเป็นการรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้าง และการนำหินมาซ้อนกันเป็นขั้น ๆ ทำให้เพิ่มเนื้อที่ในการเพาะปลูกบนพื้นที่ที่เป็นภูเขาเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรกรที่ต้องทำนาตลอดทั้งปี

        นอกจากเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้กิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ยังได้ฟังเรื่องเล่าตำนานต่าง ๆ เช่น ลำนำหรืออือทา และบทกลอนคำสอนลูกหลานของผู้เฒ่าผู้แก่แต่ดั้งเดิม  เรื่องราวของผืนป่าอนุรักษ์ที่เป็นผืนป่าด้านจิตวิญญาณของคนในชุมชน นอกจากความตื่นเต้น สนุก พร้อมได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ในวันนี้ เด็ก ๆ ยังได้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ลงสมุดบันทึกของตัวเอง เพื่อเป็นบันทึกช่วยกระตุ้นเตือนสำนึกรักในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่งดงามในชุมชนของตนเองด้วย

สืบสานภูมิปัญญาอารยอนุรักษ์ บ้านแม่โขง

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.