"ผู้ให้” ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่า “ผู้รับ” มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จาก “การให้” ของเรา และในวันที่เขา แข็งแรงและแข็งแกร่งพอ เขาจะเป็นผู้ให้คนอื่นต่อ ๆ กันไป

DJ พี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล Green Wave