“โครงการอิ่มท้องเพื่อน้องแดนใต้”  อาหารเช้าอร่อย ปลอดภัย มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

        อาชีพเกษตรกรรม เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน จากสภาพอากาศ ราคาผลผลิตและปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก เช่น ศัตรูพืชเกษตรกรบางรายจึงเป็นหนี้จากการกู้ยืม เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเอง ส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้าง หลายครอบครัวพยายามหาเงินทุกวันเเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงปากท้องคนในครอบครัว พ่อแม่ตื่นแต่เช้ามืดไปทำงาน ส่วนเด็กในหลายพื้นที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนเอง เช่นเดียวกับเด็กด้อยโอกาสใน จ.นราธิวาส พ่อแม่เด็กส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง เวลาที่เร่งรีบและต้องดิ้นรน ไม่มีเวลาหุงหาอาหารเช้าไว้ให้ลูกกินก่อนไปโรงเรียน กว่าเด็กจะถึงชั้นเรียน จึงอ่อนเพลีย ไม่สดชื่น เพราะต้องทนความหิว ซึ่งความไม่พร้อมเรียนเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็กในวัยเรียน

       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ โครงการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่และติดตามผล “โครงการอิ่มท้องเพื่อน้องแดนใต้  ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิป้าทองคำ โครงการอาหารเช้าแบบยั่งยืนเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้รับความรู้ด้านการเกษตรได้ลงมือทำการเกษตรและสามารถผลิตวัตถุดิบเป็นคลังอาหารในโรงเรียนและครัวเรือน 2 โรงเรียน ที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส คือ โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 และ โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 

        โดยมีกิจกรรมอาหารเช้าเพื่อน้องได้อิ่มท้องจากอาหารเช้าที่มีคุณค่าครบหมู่ เด็กไม่ต้องทนหิวและมีความพร้อมในการเรียนและทำกิจกรรมระหว่างเรียนมากขึ้น กิจกรรม “สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยเกษตรในโรงเรียน” นักเรียน  ครู  และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกันพัฒนาพื้นที่ว่างในโรงเรียนให้กลายเป็นแปลงเกษตร โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลากินพืช ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อผลิตวัตถุดิบสําคัญของอาหารเช้า และอาหารกลางวันในโรงเรียน เช่น ผักบุ้ง ผักกาดขาว คะน้า ข้าวโพด บวบและแตงกวา  กิจกรรมคลังอาหารในครัวเรือน มีกิน มีแบ่ง มีขาย เด็กที่มีความพร้อมทำการเกษตรที่บ้านจะได้ทุนสนับสนุนสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน นอกจากเด็กจะมีอาหารกินทุกวันทุกมื้อแล้ว ผลผลิตที่มากยังสามารถนำไปขาย สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

        พร้อมกันนี้มูลนิธิป้าทองคำ ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ครอบครัวแหว่งกลางและเสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน ให้เด็กจำนวน 100 คน 100 ทุน

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.