Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“บ้านโบราณ” พาย้อนวันวานชุมชน จ.สกลนคร

        เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาอนุรักษ์ “ค่ายนักสำรวจน้อย” โดยมีเด็กซี.ซี.เอฟ. จำนวน 34 คน เด็กและเยาวชนที่สนใจกิจกรรม จำนวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

        ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้สนุกและเรียนรู้ทั้งหมด 3 ฐาน ฐานที่ 1 คือ ฐานทำดาว ฐานนี้เด็กๆ จะได้ฝึกทำดาว เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งในช่วงเทศกาลแห่งดาว ซึ่งความหมายของดาวคือสัญลักษณ์แห่งแสงสว่าง ฐานที่ 2 คือ ฐานบ้านโบราณ เด็กได้สืบค้นและได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านโบราณ 100 ปี และบ้านร้าง สนุก ตื่นเต้นและได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านโบราณ  การก่อสร้างและเรื่องราวต้นกำเนิดของชุมชนบ้านท่าแร่ ส่วนฐานสุดท้าย ฐานที่ 3 คือ ฐานวิถีชีวิตชุมชนหนองหาร  เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่หนองหาร การดำรงชีวิตของผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ การเกษตรผสมผสานและเรียนรู้พันธุ์ปลาน้ำจืดซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญในด้านการเป็นอาหารที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวหนองหาร  จำนวน 124 สายพันธุ์   เช่น ปลาสร้อยนกเขา ปลาช่อน ปลาตะเพียนจุด เป็นต้น

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.