Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“เอริน”

        “เอริน” พยาบาลวิชาชีพ จ.เลย  ในวัยเด็กฝันอยากเป็นคุณหมอรักษาคนไข้  แม้รู้ดีว่าฝันนี้อาจเป็นไปไม่ได้และไกลเกินเอื้อมเพราะครอบครัวยากจน  เอรินได้เข้าโครงการ ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแต่เด็กอายุ 7 ปี  เมื่อเติบโตขึ้นความโดดเด่นเริ่มปรากฏให้เจ้าหน้าที่และเพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำได้เห็นความสามารถหลายครั้ง ทุกครั้งที่เอรินได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรม ก็จะตั้งใจทำและเต็มที่ทุกงาน การเข้าค่ายแกนนำทำให้เอรินได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ได้พัฒนาและฝึกฝนความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และสามารถช่วยออกแบบกิจกรรมสันทนาการได้ดี  ซึ่งแตกต่างในช่วงแรก ๆ ที่เอรินยังมีความเขินอาย ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด แต่หลังจากผ่านค่ายอบรมแกนนำฉลาดรู้มาแล้ว 3 ปี เอรินเริ่มเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มีความเป็นผู้นำมากขึ้น กล้าคิดและแสดงออก และนอกจากนี้เอรินยังได้ค้นพบแรงบันดาลใจ ที่อยากทำงานเพื่อคนอื่น ๆ อยากช่วยเหลือผู้ที่กำลังเจ็บป่วยไข้ เมื่อความฝันเริ่มตกตะกอนเป็นรูปเป็นร่างเอรินจึงเดินมุ่งหน้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อตามหาฝัน

ฝันที่มีวันเป็นจริง...

        เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ การเป็นแกนนำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น พัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมของเด็กและเยาวชนและสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนากลุ่มของตนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป ผ่านกระบวนการต่างๆ ในชุดกิจกรรมเพื่อการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมฝึกฝนและพัฒนาตนเอง จำนวน 9 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมเสียงในความเงียบ 2.กิจกรรมตัวเราทั้งภายในและภายนอก 3.กิจกรรมฉันเป็น ฉันมี ฉันทำได้ 4.กิจกรรมสิ่งที่เราทำ 5.กิจกรรมเรื่องราวของนก แมลงและสัตว์ 6.กิจกรรมแผนภูมิความสัมพันธ์ 7.กิจกรรมนิทานอารมณ์ 8.กิจกรรมฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์ 9.กิจกรรมการรวบรวมเรื่องราว

        “พลังเล็ก ๆ หลายพลังร่วมมือกัน ก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ได้” สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณวรนาฏ เวนุอาธร รวมแบ่งปัน “คู่มือ-หลักสูตร-สื่อ (Resource book) ราย NPP” เพื่อให้ทางโครงการได้นำมาใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมการสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ 

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.