Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“พี่ฟ้า”

“พี่ฟ้า”

สุขภาพฟันดี กับ “พี่ฟ้า” ทันตสาธารณสุข จ.เลย

        มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ รับ “ฟ้า” เข้ามาอยู่ในความดูแล ตั้งแต่อายุ 9 ปี  เพราะครอบครัวมีฐานะค่อนข้างขัดสนมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเพียงเล็กน้อยพอได้ทำนาปลูกข้าว หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จพ่อกับแม่ก็จะทำไร่มันสำประหลังต่อเพื่อหารายได้และทุก ๆ วันหยุดฟ้าก็จะมาช่วยพ่อกับแม่ทำงานเท่าที่ทำได้ 

        ฟ้าเป็นเด็กที่ขยันและตั้งใจเรียน มีความมุมานะ ในวันที่พอมีเวลาว่างก็จะพยายามจัดสรรเวลาเพื่อให้ตนเองได้อ่านหนังสือ จนทำให้สามารถสอบได้ทุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยและได้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) แม้ว่าฟ้าจะได้ทุนการศึกษาแต่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียน เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ก็มีค่อนข้างมาก ทำให้ฟ้าต้องใช้เงินอย่างประหยัดเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่ เพราะอยากเรียนให้จบดั่งที่ตั้งใจไว้

       ด้วยความขยัน มุ่งมั่น และอดออม วันนี้ฟ้าได้ทำงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  (ทันตสาธารณสุข) แล้ว

       “หนูขอขอบคุณโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเลย ที่มอบโอกาสในการช่วยเหลือหนูและครอบครัวมาโดยตลอดจนหนูเรียนจบและได้มีงานทำดูแลครอบครัวได้  การทำกิจกรรมต่าง ๆ กับพี่ ๆ และเจ้าหน้าที่ ซี.ซี.เอฟ. ทำให้หนูได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และยังสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาและใจดีกับหนูค่ะ”

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.