Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ชวนหนู ๆ ดูดาว ที่ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว

ครู : “ทำไมถึงชอบมองดาว”
เด็ก 1 : เพราะดาวสวยค่ะ มันวิบ ๆ วับ ๆ
เด็ก 2 : เพราะเวลาดูดาวทำให้เราสบายใจครับ

นี่เป็นเพียงคำถามหนึ่งของคุณครูวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ที่ถามเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) โรงเรียนบ้านหนองเตียน โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น และโรงเรียนวนาสงเคราะห์ ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 66 ณ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฏรบำรุง) และโรงเรียนบ้านหนองเตียน อ.เมือง จังหวัดสระแก้ว

วันนี้เด็ก ๆ ทั้งสนุกสนานและได้ความรู้แบบเต็มเปี่ยมจากพี่ ๆ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้ จ.สระแก้ว ที่ทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับความสนุกสนานท่ามกลางสายฝนแรกในฤดูฝนที่ตกหนักทั้งวันทั้งคืน โดยมีเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นทั้งเด็ก CCF และเด็กนักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 600 คน เข้าร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ทั้งหมด จำนวน 6 ฐาน ได้แก่

  1. ฐานการเรียนรู้ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18
  2. ฐานการบรรยายดาราศาสตร์
  3. ฐานนิทรรศการ สสส. ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ Food and fit การจัดการขยะในชุมชน Sex วัยรุ่นเลือกได้ รักเราไร้ควัน
  4. ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  5. ฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์ กล้องจุลทรรศน์ & กล้องมิวอาย (MuEye) และ 6. ฐาน x-box และ โดรน
 

แม้ว่าค่ำคืนนี้ที่ จ.สระแก้ว อาจจะมองไม่เห็นดาว เพราะบนท้องฟ้ามีแต่เมฆฝนครอบคลุมไปทั่ว แต่เจ้าหน้าที่มูลนิธิซี.ซี.เอฟ.ฯ คุณครู และพี่ ๆ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ ฯ  ยังเชื่อว่าดวงดาวต่าง ๆ ยังคงจะอยู่เต็มท้องฟ้า เพื่อรอให้เด็ก ๆ ได้เฝ้าดูอีกครั้งในช่วงเวลาฟ้าหลังฝน

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.