เพราะพ่อแม่เขาก็ลำบาก เงินทองก็ไม่มี “การให้โอกาส” ทำให้เขาได้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือที่ดีขึ้น ถ้าเพียงลำพังเขาเองก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสในหลายด้านอยู่แล้ว การที่ทุกคนและมูลนิธิฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือก็คือสร้างโอกาสให้เขาได้มีโอกาสที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

พล.ต.ธีรศักดิ์ กรุษประยูร