Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

น้ำดื่ม น้ำใช้ในโรงเรียน เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จ.เชียงราย

        เร่งสร้างระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ในโรงเรียนบ้านเวียงกลางและบ้านผาจี จ.เชียงราย แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค เพื่อให้เด็กและเยาวชนกว่า 400 คน มีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดี
 
        มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 พบเด็กและบุคลากรในโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค บริโภค จึงเร่งประสานภาคีร่วมช่วยแก้ไขปัญหา “น้ำที่ใช้ในโรงเรียนเกิดจากการขุดเจาะน้ำบาดาล แต่เนื่องจากผ่านมาหลายปี ทำให้อุปกรณ์บางอย่างใช้งานไม่ได้ ระบบน้ำเกิดปัญหาไม่สามารถทำงานได้ ส่งผลให้โรงเรียนไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ แต่จากการที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบน้ำสะอาดในโรงเรียนบ้านเวียงกลางเพื่อทำระบบน้ำบาดาลใหม่ ติดตั้งแทงค์น้ำ ปั้มน้ำและวางระบบน้ำใช้ในโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในโรงเรียนเพียงพอ” นายชำนาญ ปอแฉ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี
 
        โรงเรียนบ้านผาจีตั้งอยู่บนภูเขาสูง ทำให้ระบบการกักเก็บน้ำของโรงเรียนมีไม่เพียงพอ ในฤดูแล้งต้องแบ่งน้ำใช้ระหว่างโรงเรียนกับหมู่บ้าน ทำให้น้ำที่จะใช้ในโรงเรียนต้องมีอย่างจำกัด การวางระบบเส้นทางส่งน้ำ วางท่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ ติดตั้งแทงค์น้ำ สร้างแหล่งน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้มีน้ำสะอาดใช้ตลอดทั้งปี สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียนในโรงเรียน

น้ำดื่ม น้ำใช้ในโรงเรียน เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

จ.เชียงราย

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.