Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“ขนมเจาะหู” ขนมงานบุญเดือนสิบ จ.สตูล

        “ขนมเจาะหู” หรือ “ขนมดีซำ” เป็นขนมที่ใช้ในงานบุญสารทเดือนสิบของชาวไทยพุทธในภาคใต้ ส่วนอิสลาม ก็นิยมทำในช่วงเทศกาลฮารีรายอ ซึ่งเชื่อว่าขนมชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์แทนเงินเปรียบเสมือนการส่งเงินให้บรรพบุรุษให้ใช้ในอีกภพภูมิหนึ่ง ถือเป็นพิธีกรรมและความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นที่สืบต่อกันมา
 
        ประเพณีทำบุญเดือนสิบประเพณีโบราณที่คนไทยปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งก่อนถึงวันทำบุญชาวบ้านก็จะเตรียมทำขนมลักษณะคล้ายโดนัทชิ้นเล็กๆ รสชาติอร่อยแบบไทย ๆ ขนมชนิดนี้มีส่วนผสมไม่มากและวิธีทำก็ไม่ยากสามารถทำตามได้ง่ายๆ ส่วนผสมหลักมีแป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียวและน้ำตาล

        เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ การเป็นแกนนำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น พัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมของเด็กและเยาวชนและสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนากลุ่มของตนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป ผ่านกระบวนการต่างๆ ในชุดกิจกรรมเพื่อการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมฝึกฝนและพัฒนาตนเอง จำนวน 9 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมเสียงในความเงียบ 2.กิจกรรมตัวเราทั้งภายในและภายนอก 3.กิจกรรมฉันเป็น ฉันมี ฉันทำได้ 4.กิจกรรมสิ่งที่เราทำ 5.กิจกรรมเรื่องราวของนก แมลงและสัตว์ 6.กิจกรรมแผนภูมิความสัมพันธ์ 7.กิจกรรมนิทานอารมณ์ 8.กิจกรรมฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์ 9.กิจกรรมการรวบรวมเรื่องราว

        “พลังเล็ก ๆ หลายพลังร่วมมือกัน ก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ได้” สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณวรนาฏ เวนุอาธร รวมแบ่งปัน “คู่มือ-หลักสูตร-สื่อ (Resource book) ราย NPP” เพื่อให้ทางโครงการได้นำมาใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมการสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ 

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.