Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พลังนักขีด นักเขียน ซี.ซี.เอฟ. จ.อุดรธานี

        เพราะ CCF เชื่อมั่นพลังเด็กเยาวชน พลังแห่งความหวังที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนความเป็นผู้ใหญ่ เด็กเยาวชนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และมีพลังในตัวเองสูง การหนุนเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เสมือนการจุดพลังภายในให้เด็กและเยาวชนได้ค้นหาตัวตน มีความกล้าแสดงออก จะไปสู่การแสดงพลังอย่างสร้างสรรค์และหนุนเสริมช่วยเหลือผู้อื่น

        การพัฒนาทักษะเด็กเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมในอนาคต หนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน คือ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านการคิด การขีด การเขียน จึงเป็นทักษะจำเป็นในการสื่อสารบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดเป็น ดังเห็นได้จากการเขียนคำกลอน การเขียนเรื่องเล่า การเขียนจดหมาย การเขียนคำอวยพร ที่บรรยายเนื้อ สั้นกระชับแต่ลึกซึ้งกินใจ
        การพัฒนาทักษะเด็กเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมในอนาคต หนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน คือ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านการคิด การขีด การเขียน จึงเป็นทักษะจำเป็นในการสื่อสารบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดเป็น ดังเห็นได้จากการเขียนคำกลอน การเขียนเรื่องเล่า การเขียนจดหมาย การเขียนคำอวยพร ที่บรรยายเนื้อ สั้นกระชับแต่ลึกซึ้งกินใจ
 
        มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ พื้นที่โครงการบ้านดุง จ.อุดรธานี ได้จัดกิจกรรม อบรมแกนนำเด็กและเยาวชน นักขีด นักเขียน จำนวน 5 รุ่น จัดที่โรงเรียนห้วยปลาโด โรงเรียนบ้านวังคางฮูง โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนชุมขนวังทอง โรงเรียนบ้านค้อเขียวโนนสำราญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำเด็กและเยาวชน ให้มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมและการทำงานด้วยจิตอาสา จากที่เราเป็นผู้รับสู่การเป็นผู้ให้  ให้รู้บทบาทหน้าที่การเป็นแกนนำเด็กและเยาวชน ผ่านการจัดทำจดหมายขอบคุณทุนการศึกษา ขอบคุณเงินของขวัญ ขอบคุณผู้อุปการะที่มอบสิ่งของให้กับเด็ก ๆ รวมทั้งฝึกการเขียนบัตรอวยพร เรียนรู้เทคนิคการวาดรูป สอนน้องให้เขียนการ์ดปีใหม่ หรือที่เรียกกันว่ากิจกรรม “พี่สอนน้อง”
 
        แกนนำเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งหมด 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ได้ร้องเพลง เล่นเกมส์ ให้ความรู้ควบคู่ไปกับการฝึกจริง แกนนำเด็กและเยาวชนทุกคนต่างบอกว่า มั่นใจ สามารถอธิบาย หรือพาน้อง ๆ ซี.ซี.เอฟ. ทำการ์ดอวยพรเขียนจดหมายได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ซี.ซี.เอฟ. เองก็ รู้สึกปลื้มใจ อิ่มใจกับคำพูดน้อง ๆ แกนนำ และนี่คือความรู้สึกของน้อง ๆ ที่พูดถึงการอบรมในครั้งนี้
        น้องน๊อต จากโรงเรียนบ้านนาจาน ได้เป็นหนึ่งในแกนนำกิจกรรมหนูเขียนคล่อง ของเขตบริการโพนสูง “วันนี้สนุกและรู้สึกชอบกิจกรรมมาก เพราะได้ฝึกความกล้าแสดงออก การพูด การเขียน และได้สอนน้อง ๆ ทำบัตรอวยพรถึงผู้อุปการะได้อย่างถูกต้อง ผมชอบกิจกรรมนี้มากอยากให้มีการฝึกแกนนำแบบนี้ทุกปีครับ”
        น้องลิลลี่ จากโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้เป็นแกนนำกิจกรรมหนูเขียนคล่องของเขตบริการบ้านดุง “หนูดีใจและสนุกเต็มที่กับการเป็นแกนนำมาก เพราะลิลลี่เป็นคนกล้าแสดงออก ชอบฝึกฝนตนเอง การเป็นแกนนำทำให้ได้ฝึกตนเองกล้าแสดงออก การพูด การคิด อยากให้มีกิจกรรมฝึกแกนนำแบบนี้อีก เพื่อเด็ก ซี.ซีเอฟ. จะได้เป็นเด็กเก่งและกล้าแสดงออกค่ะ”
 
        หลังจากทำกิจกรรมร่วมกันสิ่งที่น้องแกนนำ มีข้อตกลงร่วมกันว่า “พวกเราจะสนับสนุนช่วยเหลือสำนักงานโครงการฯ ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการจัดกิจกรรม และคอยช่วยน้อง ๆ ซี.ซี.เอฟ. ทำการ์อวยพรส่งให้กับผู้อุปการะในช่วงปีใหม่” และสิ่งนี้เปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาของแกนนำเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ที่จะทำร่วมกันต่อไป

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.