การส่งต่อความรักความปรารถนาดีคืนสู่สังคมคนละเล็กละน้อย นำมาซึ่งพลังบวกที่ทำให้แผ่นดินเล็ก ๆ ของพวกเราทุกคนเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความหวัง ความมีชีวิตชีวาน่าอยู่

คุณชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ ศิลปิน และ ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ.