Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“อ่าน อาน อ๊าน” โครงการอบรมส่งเสริมการอ่าน จ.ขอนแก่น

“เปิดโลกแห่งการอ่าน ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยที่เหมาะสมตามวัย ลดภาวะถดถอยด้านการเรียนรู้ของเด็กในช่วงปฐมวัย”

        เปิดโลกแห่งการอ่าน ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยที่เหมาะสมตามวัย ลดภาวะถดถอยด้านการเรียนรู้ของเด็กในช่วงปฐมวัย และช่วงรอยต่อจากช่วงปฐมวัย ให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอ่านภาษาไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ในระดับที่สูงขึ้น

        เมื่อวันที่ 9- 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ร่วมกับ SOOK จัดกิจกรรม “อบรมการใช้หนังสือ อ่าน อาน อ๊าน” ณ โรงแรม ชุดา ปาร์ค รีสอร์ทแอนล์โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ครู อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่โครงการ ซี.ซี.เอฟ. รวมจำนวน 128 คน วิทยากร 2 ท่าน คุณรุจิเรจ ชูอรุณ และคุณระพีพรรณ พัฒนาเวช (ครูพี่แต้ว) จาก สสส. โดยฝ่ายกิจการสร้างสุข SOOK ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้ พร้อมได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เป็นประธานเปิดงานผ่านทางออนไลน์

        การจัดอบรมเน้นให้ความรู้กับครูและแกนนำส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้ตระหนักถึงภารกิจและสาระความสำคัญของการอ่านพร้อมเสริมทักษะและเทคนิคที่จำเป็นในการจัดกระบวนการส่งเสริมการอ่าน โดยการอบรมจะใช้หนังสือชุด อ่าน อาน อ๊าน “หนูอ่านได้ (Reading Ready)” หนังสือชุดส่งเสริมการอ่านให้เด็กตามระดับช่วงชั้น เน้นให้เด็กเกิดจินตนาการจากภาพ เข้าใจเรื่องราวในหนังสือนิทานในแต่ละเรื่อง ซึ่งมีตัวละครเชื่อมต่อกันในหนังสือ เน้นภาพเป็นการสื่อสารการอ่าน

        โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้ง 2 วัน เน้นเทคนิคการเรียนการสอน เทคนิคการเล่านิทานที่น่าสนใจ การฝึกเด็กให้รู้สระในภาษาไทย เรียนรู้การอ่านภาพจากหนังสือ การกระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากรู้และอยากค้นหาความหมายและมีความสุขในการอ่านหนังสือ รวมไปถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดจากการอ่าน สามารถช่วยให้เด็กได้คิด ได้วิเคราะห์ผ่านกระบวนการทำกิจกรรม เด็กสามารถอ่านคำศัพท์ที่เคยอ่านไม่ได้ มาอ่านออกและสามารถเขียนได้ เพราะเกิดพลังในด้านบวกที่มาจากการจดจำ อ่านจากความเข้าใจ อ่านจากความสนุกสนานเด็กก็จะสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างถูกต้องได้โดยไม่ต้องบังคับ

        “ประทับใจมากที่ได้รับความรู้เรื่องใหม่ ๆ  เกี่ยวกับการที่จะแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเด็กที่ไม่ชอบการอ่าน โดยใช้ทักษะ การอ่านหนังสือ อ่าน อาน อ๊าน” คุณครูอมร  สุปัญญา โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา  จ.หนองบัวลำภู

        “วันนี้สนุกกับการอ่านหนังสือนิทาน ฝึกอ่านตามระดับพัฒนาการของเด็ก หนังสือมีหลากหลายอารมณ์ มีหลากหลายตัวละคร เข้าถึงอรรถรสได้ง่ายในการดูภาพและการอ่าน เด็กจะได้สังเกตุภาพแล้วเข้าใจง่ายมากขึ้น โดดเด่นด้วยภาพประกอบที่ท้าทาย ช่วยให้เด็กคาดเดาเรื่องราวได้ด้วย” คุณครูจุฑาพัชร แก้วเพ็ชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

        “ดีใจที่จะได้มาเปลี่ยนบรรยากาศ ได้รู้จักครูอาสาภาคอีสานและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาร่วมอบรมครั้งนี้สนุกมากและได้ความรู้กลับไปใช้ด้วยค่ะ” คุณครูสุภาณี  มาซิว (ครูอาสา) จ.อุตรดิตถ์

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.