Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พลังเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ จ.นครพนม

“เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนทุกคนมีศักยภาพ มีความสามารถ เปรียนเหมือนดอกไม้ที่พร้อมเบ่งบาน เราต้องรดน้ำ ใส่ปุ๋ย บำรุงและกระตุ้นให้เด็กได้มีโอกาสใช้ความสามารถที่มีให้เต็มที่ เพื่อให้พวกเขาเบ่งบานได้อย่างงดงาม”

        “เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนทุกคนมีศักยภาพ มีความสามารถ เปรียบเหมือนดอกไม้ที่พร้อมเบ่งบาน  เราต้องรดน้ำ ใส่ปุ๋ย บำรุงและกระตุ้นให้เด็กได้มีโอกาสใช้ความสามารถที่มีให้เต็มที่  เพื่อให้พวกเขาเบ่งบานได้อย่างงดงาม”

        มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ พื้นที่การดำเนินงาน จ.นครพนม จัดอบรมค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม โดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนครพนม ทีมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม  เข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กแกนนำ  ซึ่งจะคัดเลือกมาเป็นตัวแทนของเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.นครพนม เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ แต่ละคนล้วนแต่มีความสามารถ   มีศักยภาพที่น่าทึ่ง หลายคนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเบ่งบาน การอบรมครั้งนี้จะเป็นเหมือนการช่วยใส่ปุ๋ย  ให้น้อง ๆ ได้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีความเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น

        ต่างที่มาแต่มีหัวใจเดียวกัน เด็กและเยาวชน จำนวน 66 คน ได้ “ฝึกฝน” อย่างเต็มที่ในกิจกรรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออก ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้ประเด็นสร้างสรรค์ทางสังคมและความเท่าเทียมระหว่างเพศ นอกจากนี้ทีมวิทยากรได้แบ่งกลุ่มให้เด็กได้แสดงบทบาทสมมุติ “ละครธรรมนำชีวิต” เพื่อให้เด็กได้แสดงออกและมีส่วนร่วมในแสดงละครทุกคน นอกจากสนุกสนาน ได้ทักษะและเทคนิคการสื่อสารต่าง ๆ แล้ว  เด็กทุกคนยังได้รับ “ความรู้”  ที่สอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย

        น้องแหวน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา แกนนำเยาวชนเขตบริการบ้านโพนบก “ก่อนที่จะมาเข้าร่วมการอบรมก็รู้สึกว่าตัวเองอยากพัฒนาตนเองในเรื่องการแสดงออกให้มากขึ้น ซึ่งปกติกก็จะชอบทำกิจกรรมของโรงเรียนเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ยังมีความกลัว และไม่กล้าแสดงออกมากนัก ซึ่งหลังจากการอบรมน้องแหวนมีการเปลี่ยนแปลง มีความกล้าและมีจิตอาสามากขึ้นค่ะ”

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.