Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“พลังจิ๋วสู้ฝุ่น Pm 2.5” เด็กสุขภาพดีปลอดภัยจากฝุ่น จ.สมุทรปราการ

        คุณภาพอากาศที่ไม่ดีจากฝุ่นละอองเป็นสาเหตุอันดับที่ 6 ของการเสียชีวิตทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทุกปี (สถาบันเมตริกและการประเมินด้านสุขภาพ (Healthdata.org)) นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังมีข้อมูลชี้ว่า 93% ของเด็กทั่วโลกกำลังสูดหายใจเอาอากาศที่มีระดับมลพิษที่สูงขึ้นกว่าในอดีตและปัญหามลพิษทางอากาศกำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกก็มีความเชื่อมโยงกับอุบัติการณ์ของโรคทางเดินหายใจ รวมถึงมะเร็งปอดที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
 
        เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ร่วมมือกับ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด และบริษัท ธนบุรีประกอบยนต์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR Day BOSCH Care for Life “พลังจิ๋วสู้ฝุ่น PM 2.5” ณ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี โดยได้รับเกียรติ คุณโจเซฟ ฮง Managing Director และคุณปิยพันธุ์ ธวัชสุภา ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่รถยนต์ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด คุณวชิรพันธ์ ธงภักดิ์ บริษัท ธนบุรีประกอบยนต์ จำกัด และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
        โครงการนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน โดยจะดำเนินการทั้งในรูปแบบของการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในโรงเรียน ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมและการบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน มีการจัดตั้งแกนนำเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ในโรงเรียน ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้แกนนำสามารถรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักฝุ่นในสภาวะที่อากาศในโรงเรียนมีฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน พร้อมปลูกต้นไม้กรองอากาศสำหรับดักจับฝุ่น PM 2.5 ตามอาคารเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากฝุ่นจิ๋ว

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.