Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อสม.น้อย จ.ยโสธร

         สิ่งที่ทุกคนปรารถนาในชีวิต คือ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่เสียชีวิตจาก 7 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วนลงพุง  ซึ่งเราเรียกกลุ่มโรคนี้ว่า   “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases)”  โรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่แพร่กระจายจากคนสู่คนแต่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเราเอง เช่น พฤติกรรมกิน และการออกกำลังกาย  ซึ่งสถานการณ์การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรค NCDs มีสถิติเพิ่มมากขึ้นทุกปี

         การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและครอบครัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  และสิ่งสำคัญที่เด็กและเยาวชนจะต้องเรียนรู้ ได้แก่  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุการเกิดโรค และอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรค  ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค  การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  รวมไปถึงการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว  มีทักษะดูแลสุขภาพของตนเองให้ปลอดภัย  มีทักษะการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุที่ไม่สามารถคาดคิดได้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นการช่วยเหลือก่อนนำส่งสถานพยาบาลหรือส่งต่อการรักษาให้กับแพทย์ต่อไป

         มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ จ.ยโสธร ร่วมกับ 10 โรงเรียน จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำนักเรียน ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.น้อย) Young Health Ambassador   ในโครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรค NCDs อาหารปลอดภัย และ CPR (Healthy Community) ที่โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศรี, โรงเรียนบ้านดงจงอาง,  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์,  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง, โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้,  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง,  โรงเรียนบ้านพระเสาร์,  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม, โรงเรียนน้อมเกล้า และโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก เพื่อพัฒนาทักษะแกนนำนักเรียน มีความรู้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เสริมสร้างและปรับพฤติกรรมให้ห่างไกลจากโรค NCDs เกิดความ ตระหนักและมีทักษะในการป้องกันตนเอง และครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรค NCDs และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยกลุ่มแกนนำนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมณรงค์เสริมสร้างสุขภาพ  ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเพื่อน ๆ ในโรงเรียนให้มีทักษะในการป้องกันตนเองและดูแลผู้ป่วยสูงอายุในครอบครัว

         โดยมีแกนนำนักเรียนวอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.น้อย)  จำนวน 100 คน จาก 10 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพ มีทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในโรงเรียน ให้เด็กนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตระหนักและมีทักษะในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  กลุ่มแกนนำนักเรียนมีการแบ่งเวรทุกวันจะตรวจวัดความเค็มในอาหารกลางวันพร้อมจดบันทึกผลที่เกิดขึ้น กรณีอาหารมีความเค็มเกินกว่ากำหนดจะพูดคุยกับแม่ครัวของโรงเรียนเพื่อปรับปรุงอาหารเมนูดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่ปลอดภัยหางไกลจากโรค NCDs

         น้องน้ำขิง  อายุ  13  ปี  ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้  น้องน้ำขิงเป็นแกนนำนักเรียน ร่วมกับเพื่อน ๆ อีก 9 คนในโรงเรียนบอกเล่าถึงความรู้สึกที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้  “หนูรู้สึกดีใจที่ได้มาเข้าร่วมเป็นแกนนำในกิจกรรมนี้ค่ะ  ปีนี้เป็นปีที่ 2 สำหรับหนูที่เข้ามาเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพในโรงเรียน ทำให้หนูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคNCDs การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR  เมื่อหนูและเพื่อน ๆ แกนนำได้รับความรู้จากการอบรมแล้ว หนูได้นำความรู้มาเผยแพร่ให้กับเพื่อน ๆ ในโรงเรียน เช่น   การกินอาหารหวานน้อยลง  ลดอาหารที่มัน ลดเค็ม นอกจากนี้ในกลุ่มยังมีการแบ่งเวรกัน วันละ 2 คน นำเครื่องตรวจวัดความเค็ม นำไปตรวจอาหารกลางวันที่โรงอาหารทุกวันค่ะ  ถ้าเมนูไหนมีความเค็มเกินกำหนด หนูและเพื่อนก็จะนำผลที่ตรวจไปปรึกษากับคุณครูและพูดคุยกับแม่ครัวของโรงเรียนเพื่อปรับปรุงอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยจะส่งผลทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดโรค NCDs ค่ะ  หนูขอขอบคุณ มูลนิธิฯ ค่ะ ที่ได้มีกิจกรรมดี ๆ ให้กับหนูและเพื่อน ๆ ได้ส่งต่อความห่วงใยสุขภาพของคนที่อยู่ใกล้ตัวด้วย ขอบคุณค่ะ”

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.