Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“อดออม อิ่มบุญ” ออมเงินเพื่อเด็กด้อยโอกาส

        จากจดหมายขอบคุณเงินบริจาค จำนวน 300 บาท เพียงฉบับเดียว จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ ที่ส่งมาถึง ซิสเตอร์ ลัดดา ทะนุผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินวิทยาแผนกปฐมวัย กระตุ้นความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในใจของซิสเตอร์ว่าเงินที่ได้ร่วมบริจาคได้ส่งต่อถึงมือเด็กด้อยโอกาสแล้ว
 
        จุดเริ่มต้นของโครงการออมเงินเพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส เริ่มเมื่อปีการศึกษา 2565 ในขณะนั้นทางโรงเรียนดำเนินวิทยากำลังจัดเตรียมและวางแผนการจัดทำโครงการในปีการศึกษาใหม่ตลอดทั้งปี ทางซิสเตอร์จึงได้เสนอโครงการและปรึกษากับคณะบุคลากรครู เกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือเด็ก ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ก็กำลังเปิดระดมทุนเพื่อการศึกษา “โครงการเพาะรัก” สานฝัน “น้องพริ้ง” เด็กหญิงที่ฝันอนาคตอยากเป็นพยาบาล แต่ไม่มีทุนทรัพย์ ทางโรงเรียนจึงตกลงใจร่วมกันที่จะสนับสนุนเงินบริจาคทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิ ฯ ตั้งแต่นั้นโดยบริจาคกันตามกำลัง
        โครงการ “อดออม อิ่มบุญ สำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส” ในโรงเรียน กำหนดให้เด็กแต่ละคนอดออมค่าขนมของตนเอง โดยไม่มีการบังคับ สุดแต่เด็กจะตั้งใจบริจาคและและต้องการแบ่งปันให้เด็กที่ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีความลำบากมากกว่า โดยทางโรงเรียนได้ทำจดหมายส่งถึงผู้ปกครองของเด็ก เพื่อขออนุญาตให้เด็กอดออมเงินค่าขนม นำเงินมาบริจาคตามความสมัครใจ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองด้วยดี
 
        “คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ บางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง บางคนเกิดมาขาดแคลนสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน เด็กอีกมากมายไม่มีโอกาสอย่างเรา บางคนไม่ได้กินอาหารครบสามมื้อ ไม่มีของเล่นเหมือนอย่างพวกหนู ไม่มีเสื้อผ้าสวย ๆ ใส่ ไม่ได้ไปเที่ยว ไม่มีอาหารกินอย่างตามใจ บางคนต้องผลัดกันไปโรงเรียนเพราะมีชุดนักเรียนชุดเดียวต้องผลัดกันใส่ เงินเพียงเล็กน้อยอาจช่วยให้พวกเขา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” บาทหลวง รุ่งเรือง สารสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินวิทยา พูดทิ้งท้ายให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนฟัง

แชร์เนื้อหา :

ข่าวสารอื่นๆ

This site is registered on wpml.org as a development site.