topgrpic2500x1215

วันเกิดท่านปีนี้…โอกาสดีในการให้ชีวิต ให้อนาคตเด็กที่ขาดโอกาสนับหมื่น

วันเกิดเป็นอีกวันสำคัญที่หลาย ๆ ท่านใช้เป็นช่วงเวลาในการแบ่งปันความรัก ความสุขกับคนในครอบครัว มิตรสหาย และส่งต่อความสุขด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดโอกาส ครั้งนี้ มูลนิธิฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรัก ความสุข และความเมตตาของท่าน จะถูกส่งผ่านให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิฯ อีกครั้ง โดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสและอาจเสี่ยงจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา วิกฤติโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ความยากจนซ้ำซ้อน ทั้งยากจนเฉียบพลัน ถาวร และแม้ไม่มีข้ออ้างโรคระบาด การเก็บรวบรวมข้อมูลของ กสศ. พบเด็กไทยหลุดออกจากระบบการศึกษามากกว่า 500,000 คน ขณะที่โควิด-19 ได้ซ้ำเติมให้นักเรียนยากจนกว่า 43,060 คน ไม่สามารถกลับเข้ามาในระบบการศึกษาในปีนี้ได้อีก


ปีการศึกษา 2564 มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาประมาณ 5,654 คน

คาดการณ์ว่าสิ้นปีการศึกษา 2565 จะมีเด็กหลุดจากระบบ 65,000 คน

วันเกิดเป็นอีกวันสำคัญที่หลาย ๆ ท่านใช้เป็นช่วงเวลาในการแบ่งปันความรัก ความสุขกับคนในครอบครัว มิตรสหาย และส่งต่อความสุขด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดโอกาส ครั้งนี้ มูลนิธิฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรัก ความสุข และความเมตตาของท่าน จะถูกส่งผ่านให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิฯ อีกครั้ง โดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสและอาจเสี่ยงจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา วิกฤติโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ความยากจนซ้ำซ้อน ทั้งยากจนเฉียบพลัน ถาวร และแม้ไม่มีข้ออ้างโรคระบาด การเก็บรวบรวมข้อมูลของ กสศ. พบเด็กไทยหลุดออกจากระบบการศึกษามากกว่า 500,000 คน ขณะที่โควิด-19 ได้ซ้ำเติมให้นักเรียนยากจนกว่า 43,060 คน ไม่สามารถกลับเข้ามาในระบบการศึกษาในปีนี้ได้อีก
ณ อ้อมกอดสู่ปลายทาง

จากชีวิตเด็กดีโอกาสด้อย
ช่วยสร้างสรรค์การศึกษาพาก้าวไกล
เพียง “เพาะรัก” ปลูกกล้า รอวันแกร่ง
ทุนศึกษาอาชีพเสริม เติมติดตาม
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ มือประนม
ท่านช่วยเสริมเติมรากฐาน “ปั้นเด็กไทย”
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแหล่งหล้า
เสริมเกียรติส่ง มั่งมีทรัพย์ นับอนันต์
ท่านเกี่ยวก้อยร้อยด้วยรักจริงอันยิ่งใหญ่
สู่เป้าหมายอนาคตแสนงดงาม
ด้วยแรงใจสายใยร้อยคอยห่วงถาม
พร้อมหนุนนำให้พร้อมพรักสู่หลักชัย
กราบชื่นชมพระคุณเทียบเปรียบมิได้
ทุกน้ำใจขอน้อมกราบตราบนิรันตร์
ให้นำพาท่านประสบพบสุขสันต์
แสนสำราญ มากคนรัก “นักสร้างคน”

วันเกิดปีนี้ ขอบุญใหญ่ได้หนุน “ท่าน”

ให้มี ความสุข สุขภาพแข็งแรงครับ/ค่ะ

โครงการอื่นๆ