เด็กชายตัวเล็กอายุ 10 ปี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนชนบทห่างไกล ในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ

          บ้านของน้องก้องอาศัยอยู่ด้วยกัน 6 คน คือ ยาย แม่ น้าชาย ลูกของน้าชายอายุ 4 ขวบ น้องก้อง และน้องชายที่ยังเล็กอายุเพียงขวบเศษ ยายของน้องก้องเล่าว่า ยายมีลูกทั้งหมด 12 คน เสียชีวิตไปแล้ว 4 คน ที่เหลือ 8 คนแต่งงานมีครอบครัว ลูกๆ ที่แยกครอบครัวไปทุกคนต่างก็ลำบากจากการทำงานรับจ้างที่มีรายได้น้อยนิดนานครั้งจึงส่งเงินกลับมาได้บ้างครั้งละ 1,000 บาท หรือแบ่งข้าวสารจากการทำนามาให้ใช้หุงหากินกันที่บ้าน

          น้องก้องและน้องชายคนเล็กไม่เคยทราบว่าใครเป็นพ่อแท้ ๆ การตั้งครรภ์ในภาวะที่ไม่พร้อม ส่งผลให้น้องก้องไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่ในครรภ์ ไม่ได้ฝากครรภ์ อีกทั้งยังเป็นการคลอดด้วยตนเองที่บ้านจึงส่งผลให้น้องก้องเกิดมาน้ำหนักน้อย สุขภาพไม่แข็งแรง เมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน และด้วยภาวะที่ไม่มั่นคงทางอารมณ์ของผู้เป็นแม่ ภาระเลี้ยง หลานทั้งหมดตกอยู่ที่ยายที่มีอายุมากถึง 77 ปี อีกทั้งมีโรคประจำตัวรุมเร้าสารพัดทั้งโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไต และโรคเก๊าท์ ที่บ้านจึงต้องกระเบียดกระเสียร ทุกการใช้จ่าย เพราะรายได้มีเพียงจากเบี้ยเลี้ยงคนชรา 700 บาทและเบี้ยเลี้ยงจากสวัสดิการรัฐ 800 บาท ของยายที่ใช้เลี้ยงดูทุกคนในบ้าน รวมถึงการใช้จ่ายด้านยารักษาโรค ค่าน้ำค่าไฟ ซื้อสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ และภาระผ่อนจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินกู้เงินสงเคราะห์ของหมู่บ้านอีก 3,000 บาท ด้วย