โครงการของเรา

โครงการอุปการะเด็ก

ครอบครัวพลัดพราก แม่จากไปเพราะโควิด เด็กชายสมจิตร ไร้นามสกุล วัย 7 ขวบ กลุ่มเปรา …

ชมโครงการ

โครงการทุนการศึกษา

“งานศิลปะ” กับความฝันที่ถูกซุกไว้ในกระเป๋า “หนูชอบวาดการ์ตูน ตั้งแต่อนุบาล วันนี …

ชมโครงการ

โครงการกองบุญกู้วิกฤติ

เกิดมาพิการซ้ำซ้อน “เพดานโหว่ ลิ้นไก่สั้น หัวใจรั่ว ลำตัวคด ใบหน้าบิดเบี้ยว มีขา …

ชมโครงการ

โครงการเพาะรัก

ความรักและความกรุณาจากท่าน เป็นกำลังผลักดัน ให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสได้เติบใหญ่ …

ชมโครงการ

โครงการทำบุญวันเกิด

วันเกิดท่านปีนี้…โอกาสดีในการให้ชีวิต ให้อนาคตเด็กที่ขาดโอกาสนับหมื่น วันเ …

ชมโครงการ

โครงการน้ำสะอาดเพื่อชีวิต

โครงการน้ำสะอาด            โรงเรียนผาขวางวิทยา จังหวัดเชียงรายมีเด็ก ๆ ในโรงเรีย …

ชมโครงการ