• “ตู้ยา” ปลอดภัย

  ดูแลเบื้องต้นได้ทันท่วงที ทุกพื้นที่ที่ลำบากและห่างไกล ตู้ยาสาธารณสุขจัดเตร...
  2,000บาท
  • กองบุญกู้วิกฤติ

   ขอท่านโปรดเมตตาร่วมสร้างกุศลในวันสำคัญนี้ครั้งนี้ ด้วยการโอบอุ้ม ช่วยเหลือเ...
   เริ่มต้น 500 บาท/เดือน
   • กองบุญชีวิต

    เปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ เดินหน้าใหม่อีกครั้งทั้งด้านกา...
    600บาท
    • ชุดนักเรียนและรองเท้า

     1,500บาท
    • ชุดหนูน้อยนักอ่าน

     เติมจินตนาการ เสริมความรู้จากชุดหนังสือพร้อมอ่าน ฝึกความคิด สร้างสรรค์และทั...
     500บาท
     • ชุดอนามัยส่วนบุคคล

      เพื่อเด็กบนดอยสูงได้มีสุขภาวะดี มี ของใช้ส่วนบุคคลที่สะอาด ปลอดภัย เช่น ชุด...
      1,000บาท
      • ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน

       โรงเรียนห่างไกล อุปกรณ์โรงครัวขาดแคลน มีไม่ครบ "ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน ข...
       4,800บาท
       • ตู้กับข้าวช่วยปกป้อง

        มื้ออาหารของที่บ้าน หุงหาจัดไว้ รับประทานได้หลายคน หลายมื้อ จัดเก็บ มื้ออิ่...
        3,500บาท
        • ถังเก็บน้ำสู้ภัยแล้ง

         อากาศร้อน ภัยแล้ง ดินแตกระแหง น้ำไม่มี พื้นที่พุรกันดาร ถังเก็บน้ำใช้มีความ...
         15,000บาท
         • ถุงยังชีพช่วยทุกวิกฤติ

          ถุงยังชีพจัดเตรียมไว้ พร้อมแจกได้ทันทีทันการ ทุกวิกฤติ ทุกภัยพิบัติ หลายครอ...
          1,000บาท
          • ทำบุญวันเกิด

           ยังมีเด็กที่ขาดโอกาสกว่า 4,000 คน รอคอยความรักและความเมตตาจากท่าน
           เริ่มต้น 100 – 10,000 บาท
           • ทุนการศึกษาพัฒนาชีวิต

            อยากเรียนต่อ แต่ที่บ้านรายได้ไม่ พอส่ง สนับสนุนติดอาวุธทางปัญญา เปลี่ยนอนาค...
            เริ่มต้น 600 บาท/เดือน
            • บริจาคครั้งเดียว

             0บาท
             • ปลาดุกสร้างอิ่ม

              เลี้ยงไว้กิน ไว้ขาย ปลาดุกตัวใหญ่ อ้วนที อิ่ม อร่อย ได้โปรตีนดี เป็นคสังอาห...
              500 บาท (150 ตัว)
              • มอบการศึกษา “สานฝัน” (SLF)

               ขอท่านโปรดเมตตาร่วมสร้างกุศลในวันสำคัญนี้ครั้งนี้ ด้วยการโอบอุ้ม ช่วยเหลือเ...
               เริ่มต้น 500 – 3,000 บาท
               • มอบทักษะอาชีพ (CLF)

                ช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้พวกเขาได้มีโอกาสเดินทางไกลในเส้นทางการศึกษาไป
                เริ่มต้น 999 – 3,999 บาท