• “ตู้ยา” ปลอดภัย

  ดูแลเบื้องต้นได้ทันท่วงที ทุกพื้นที่ที่ลำบากและห่างไกล ตู้ยาสาธารณสุขจัดเตร...
  2,000฿
  • กองบุญกู้วิกฤติ

   ขอท่านโปรดเมตตาร่วมสร้างกุศลในวันสำคัญนี้ครั้งนี้ ด้วยการโอบอุ้ม ช่วยเหลือเ...
   เริ่มต้น 500 บาท/เดือน
   • กองบุญชีวิต

    เปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ เดินหน้าใหม่อีกครั้งทั้งด้านกา...
    600฿
    • ชุดนักเรียนและรองเท้า

     1,500฿
     • ชุดหนูน้อยนักอ่าน

      เติมจินตนาการ เสริมความรู้จากชุดหนังสือพร้อมอ่าน ฝึกความคิด สร้างสรรค์และทั...
      500฿
      • ชุดอนามัยส่วนบุคคล

       เพื่อเด็กบนดอยสูงได้มีสุขภาวะดี มี ของใช้ส่วนบุคคลที่สะอาด ปลอดภัย เช่น ชุด...
       1,000฿
       • ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน

        โรงเรียนห่างไกล อุปกรณ์โรงครัวขาดแคลน มีไม่ครบ "ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน ข...
        4,800฿
        • ตู้กับข้าวช่วยปกป้อง

         มื้ออาหารของที่บ้าน หุงหาจัดไว้ รับประทานได้หลายคน หลายมื้อ จัดเก็บ มื้ออิ่...
         3,500฿
         • ถังเก็บน้ำสู้ภัยแล้ง

          อากาศร้อน ภัยแล้ง ดินแตกระแหง น้ำไม่มี พื้นที่พุรกันดาร ถังเก็บน้ำใช้มีความ...
          15,000฿
          • ถุงยังชีพช่วยทุกวิกฤติ

           ถุงยังชีพจัดเตรียมไว้ พร้อมแจกได้ทันทีทันการ ทุกวิกฤติ ทุกภัยพิบัติ หลายครอ...
           1,000฿
           • ทำบุญวันเกิด

            ยังมีเด็กที่ขาดโอกาสกว่า 4,000 คน รอคอยความรักและความเมตตาจากท่าน
            เริ่มต้น 100 – 10,000 บาท
            • ทุนการศึกษาพัฒนาชีวิต

             อยากเรียนต่อ แต่ที่บ้านรายได้ไม่ พอส่ง สนับสนุนติดอาวุธทางปัญญา เปลี่ยนอนาค...
             เริ่มต้น 600 บาท/เดือน
             • บริจาคครั้งเดียว

              0฿
              • ปลาดุกสร้างอิ่ม

               เลี้ยงไว้กิน ไว้ขาย ปลาดุกตัวใหญ่ อ้วนที อิ่ม อร่อย ได้โปรตีนดี เป็นคสังอาห...
               500 บาท (150 ตัว)
               • มอบการศึกษา “สานฝัน” (SLF)

                ขอท่านโปรดเมตตาร่วมสร้างกุศลในวันสำคัญนี้ครั้งนี้ ด้วยการโอบอุ้ม ช่วยเหลือเ...
                เริ่มต้น 500 – 3,000 บาท
                • มอบทักษะอาชีพ (CLF)

                 ช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้พวกเขาได้มีโอกาสเดินทางไกลในเส้นทางการศึกษาไป
                 เริ่มต้น 999 – 3,999 บาท