เด็กเก่งเด็กดี

น้องเต้ย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “น้องเต้ย” จ.ขอนแก่น

อ่านต่อเพิ่มเติม

“ครูตั๊ก”

ทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. ทำให้มีวันนี้

อ่านต่อเพิ่มเติม

“ครูต้า”

“ถ้าไม่ฝึก ก็ไม่มีวันทำได้ ไม่ขวนขวาย ไม่มีทางสำเร็จ”

อ่านต่อเพิ่มเติม

“น้องน้ำ”

“ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ กับความฝันที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง”

อ่านต่อเพิ่มเติม

“ครูไนท์”

สุขที่ปลายฝัน “ครูไนท์” จ.เชียงราย

อ่านต่อเพิ่มเติม

“พี่ฟ้า”

สุขภาพฟันดี กับ “พี่ฟ้า” ทันตสาธารณสุข จ.เลย

อ่านต่อเพิ่มเติม

“เอริน”

“เอริน” พยาบาลวิชาชีพ จ.เลย

อ่านต่อเพิ่มเติม

“รจนา”

จากความฝัน สู่ความจริง “รจนา” พยาบาล จ.เลย

อ่านต่อเพิ่มเติม

น้อง “จ๊อบ”

ลิขิตฟ้า หรือ จะสู้มานะตน

อ่านต่อเพิ่มเติม