“กินไข่ดาว..ครั้งแรก..ตอนเป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ”

          ด.ช.คำพูน วันนา อดีตเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ หรือ ผอ.คำพูน วันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ได้เล่าถึงชีวิตความเป็นมาของตนเองอย่างภาคภูมิใจว่า “ผมเคยเป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ มาก่อนครับ เมื่อปี พ.ศ.2522 ถึงปี พ.ศ.2526 ตอนนั้นอายุแค่ 8 ขวบ กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 ปัจจุบันโรงเรียนได้ยุบแล้วครับเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผมได้เข้ามาเป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ เพราะครอบครัวยากจน พ่อ แม่ มีลูกหลายคน อาชีพทำนา พ่อแม่ต้องทำงานรับจ้างทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอด หาปู ปลา หอย กบ เขียด หน่อไม้ เห็ด ของกินตามท้องทุ่งนา ตามป่ามาเลี้ยงลูก”

          มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือเด็กที่ยากลำบาก ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ภายใต้สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดอุดรธานี ผอ.คำพูน เล่าว่า ได้อะไร หลายอย่างจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้า จากเดิมที่ไม่มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียน ต้องเดินเท้าเปล่า ถนนเป็นพื้นทราย แดดร้อนจะปวดเท้ามาก ที่จำได้แม่นจนถึงปัจจุบัน คือ ได้กินอาหารกลางวันที่โรงเรียนเป็นงบสนับสนุนจาก ซี.ซี.เอฟ.ฯ ที่จัดให้เด็กได้กินอาหารทุกคน “ผมรอวันที่ได้ไปโรงเรียน เพื่อจะได้กินอาหารกลางวัน เมนูที่ชอบคือ ผัดถั่วฝักยาวใส่หมู ใส่พริกแกง บางวันครูก็ใส่ลูกชิ้น กลิ่นมันหอม.. และชวนกินมาก.. ผมจำได้ ปกติก็กินแต่ป่นปลา กินแจ่ว อาหารแบบนี้ไม่ค่อยได้กิน และที่เป็นเรื่องแปลกคือ ผมได้กินทอดไข่ดาวครั้งแรกตอนที่เป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ นี่แหละครับ แม่ก็มีแต่ต้มไข่ใส่ห่อข้าวให้ไปโรงเรียน เห็นลูกคนมีเงินกินไข่ดาวก็อยากกิน แต่แม่ก็ไม่มีเงินไปซื้อน้ำมันมาทอดไข่ดาวให้กิน อาหารกลางวันของ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จึงเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในช่วงที่ผมเป็นเด็ก ” ในช่วงที่เป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ ผอ.คำพูน เล่าว่า ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวงฯ (หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในช่วงนั้น) เคยมาเยี่ยมที่บ้านบ่อย ๆ เพื่อพูดคุยและสอบถามความเป็นอยู่ ถามถึงความฝัน โตขึ้นอยากเป็นอะไร ผมตอบว่า ”อยากเป็นทหาร“ แต่พอโตขึ้นความคิดเปลี่ยน ผมอยากเป็น ”ครู” สอนเด็กนักเรียน จึงได้เปลี่ยนเป้าหมายชีวิตและสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 – 2536 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บรรจุเป็นข้าราชการครูครั้งแรกที่จังหวัดบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2537

          ผอ.คำพูน มีผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์มากมาย เช่น 1.ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นของ สสวท. ปี 2547 2.ครูรางวัลเกียรติยศ สพท.สร3 ปี 2548 3.ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นของสมาคม วิทยาศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2550 4.ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเท ส่งผลให้นักเรียนได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

“ซี.ซี.เอฟ.ฯ ให้โอกาส ให้ความรู้ มาเติมเต็มความเป็นอยู่ให้เรา ได้มีโอกาส มาจุดประกายเราให้เรียนหนังสือ จนวันนี้ผมได้มีโอกาสมาทำงานกับ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เพราะโรงเรียน ที่ผมเป็นผู้อำนวยการอยู่ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอุดรธานี “ ผอ.คำพูนเล่า

          ผอ.คำพูน ได้เน้นฝากถึงเด็กเยาวชน ซี.ซี.เอฟฯ ในปัจจุบันว่า การที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยเหลือ เราควรจะรับรู้ในคุณงามความดีนั้น ทำตัวให้เหมาะสม มองเห็นคุณค่าของตนและสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป “ผมอยากให้มีโครงการฯ ดี ๆ อย่างนี้ต่อไปนาน ๆ ครับ เพราะถึงแม้โลกจะเจริญก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงไปเร็วแค่ไหน ก็ยังมีเด็กยังลำบาก ยากแค้น ครอบครัวเด็กที่ยากจนก็ยังมีอยู่มาก สำหรับเด็กเยาวชนในสมัยนี้ สื่อโซเชียล เข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นเด็กและเยาวชน ก็ต้องคิดวิเคราะห์ให้เป็น รู้เหตุ รู้ผล รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3 สถาบันนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมเรา เราควรเชิดชู ยกย่อง เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจครับ”

จึงเป็นเสียงเล็ก ๆ ที่ฝากถึงเด็กและเยาวชนเราในปัจจุบัน จากเด็กที่ยากลำบาก ได้กินไข่ดาวครั้งแรกตอนที่เป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ เกิดและเติบโตในสังคมชนบท แต่มีเป้าหมายของชีวิต ได้เรียนหนังสือ และการศึกษาก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง จนประสบผลสำเร็จในชีวิต และการทำงานในปัจจุบัน