วันเกิดท่านปีนี้…โอกาสดีในการให้ชีวิต ให้อนาคตเด็กที่ขาดโอกาสนับหมื่น

วันเกิดเป็นอีกวันสำคัญที่หลาย ๆ ท่านใช้เป็นช่วงเวลาในการแบ่งปันความรัก ความสุขกับคนในครอบครัว มิตรสหาย และส่งต่อความสุข ด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดโอกาส ครั้งนี้ มูลนิธิฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรัก ความสุข และความเมตตาของท่าน จะถูกส่งผ่านให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในความดูแล ของมูลนิธิฯ อีกครั้ง โดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสและอาจเสี่ยงจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา วิกฤติโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ความยากจนซ้ำซ้อน ทั้งยากจนเฉียบพลัน ถาวร และแม้ไม่มีข้ออ้างโรคระบาด การเก็บรวบรวม ข้อมูลของ กสศ. พบเด็กไทยหลุดออกจากระบบการศึกษามากกว่า 500,000 คน ขณะที่โควิด-19 ได้ซ้ำเติมให้นักเรียนยากจนกว่า 43,060 คน ไม่สามารถกลับเข้ามาในระบบการศึกษาในปีนี้ได้อีก

กุศลใหญ่ในวันสำคัญ ด้วยการโอบอุ้มเด็กที่ขาดโอกาส

ขอท่านโปรดเมตตาร่วมสร้างกุศลในวันสำคัญครั้งนี้ ด้วยการโอบอุ้ม ช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้พวกเขาได้มีโอกาสเดินทางไกลในเส้นทางการศึกษา ไปตลอดจนถึงฝั่งฝัน เพราะการที่เด็ก 1 คน จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ต้องการความช่วยจากท่านในหลายด้าน 

ปีการศึกษา 2564 มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาประมาณ 5,654 คน คาดการณ์ว่าสิ้นปีการศึกษา 2565 จะมีเด็กหลุดจากระบบ 65,000 คน
ร่วมบริจาคโครงการทำบุญวันเกิด
 • ทำบุญวันเกิด

  ยังมีเด็กที่ขาดโอกาสกว่า 4,000 คน รอคอยความรักและความเมตตาจากท่าน
  เริ่มต้น 100 – 10,000 บาท
  • มอบการศึกษา “สานฝัน” (SLF)

   ขอท่านโปรดเมตตาร่วมสร้างกุศลในวันสำคัญนี้ครั้งนี้ ด้วยการโอบอุ้ม ช่วยเหลือเ...
   เริ่มต้น 500 – 3,000 บาท
   • มอบทักษะอาชีพ (CLF)

    ช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้พวกเขาได้มีโอกาสเดินทางไกลในเส้นทางการศึกษาไป
    เริ่มต้น 999 – 3,999 บาท