home7

https://www.youtube.com/watch?v=qTe18kjjNLohttps://www.youtube.com/watch?v=6AosTnLCqJ4https://www.youtube.com/watch?v=mjHsaEQ8JLE

คำพูน วันนา (อุดรธานี)

“กินไข่ดาว..ครั้งแรก..ตอนเป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ”


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นายต้นตระการ สินศิริ (ศรีสะเกษ)

แส่วเสื้อ สาวไหม ทอผ้าเสริมรายได้ ส่งตัวเองเรียน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ด.ญ.วิรินนดา วิษุธารา (น่าน)

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ “เล่านิทานปฐมวัย”


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปลูกคน ปลูกอนาคต

ความรักและความกรุณาจากท่าน เป็นกำลังผลักดัน ให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสได้เติบใหญ่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาชีวิต เงินบริจาคจากท่านจะถูกจัดสรรอย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อการ “ปลูกคน ปลูกอนาคต” แก่เด็กที่ท่านให้การอุปการะช่วยเหลือ

ร่วมบริจาคโครงการเพาะรัก

โครงการอื่นๆ