เลี้ยงด้วงมะพร้าว สร้างรายได้เสริม จ.เลย

จากอาหารที่เคยหากิน สู่อาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัว ในวันที่ครอบครัวแทบไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับทุกคน พ่อน้องภูก็ต้องเดินทางเพื่อไปกรีดยางต่างหมู่บ้าน แม่จำเป็นต้องฝากลูก 3 คน ไว้ให้ย่าช่วยดูแล บางวันย่าก็หาอาหารในป่า ตกปลา พอให้หลานได้กินบ้าง ไม่พอบ้าง น้องภูและน้องสาวต้องทนกินผักลวกและน้ำพริกกับข้าวติดต่อกันหลายวัน แม่น้องภูก็กังวลว่าลูก ๆ จะไม่ได้กินอิ่ม จึงดิ้นรนหาอาหารเสริม “ด้วงมะพร้าว” มาคั่วไฟให้เด็ก ๆ กิน

อสม.น้อย จ.ยโสธร

สิ่งที่ทุกคนปรารถนาในชีวิต คือ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่เสียชีวิตจาก 7 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วนลงพุง ซึ่งเราเรียกกลุ่มโรคนี้ว่า “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases)” โรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่แพร่กระจายจากคนสู่คนแต่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเราเอง เช่น พฤติกรรมกิน และการออกกำลังกาย ซึ่งสถานการณ์การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรค NCDs มีสถิติเพิ่มมากขึ้นทุกปี

“พลังเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่” แกนนำเยาวชนสอนน้องทำบัตรอวยพรปีใหม่

ใกล้ถึงช่วงเวลาสิ้นปี เด็ก ๆ ต่างเร่งมือสร้างสรรค์ผลงานเพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณให้แก่ผู้อุปการะด้วยความตั้งใจ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมขยายผลทักษะการเขียน ภายใต้โครงการหนูเขียนคล่อง (Writing Ready) และได้จัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ โดยมีเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 1,082 คน สถานที่จัดกิจกรรมในพื้นที่การทำงาน 3 เขตบริการ แกนนำเด็กและเยาวชนอาสาร่วมสอนน้อง ๆ จำนวน 60 คน

“พลังจิ๋วสู้ฝุ่น Pm 2.5” เด็กสุขภาพดีปลอดภัยจากฝุ่น จ.สมุทรปราการ

คุณภาพอากาศที่ไม่ดีจากฝุ่นละอองเป็นสาเหตุอันดับที่ 6 ของการเสียชีวิตทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทุกปี (สถาบันเมตริกและการประเมินด้านสุขภาพ (Healthdata.org)) นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังมีข้อมูลชี้ว่า 93% ของเด็กทั่วโลกกำลังสูดหายใจเอาอากาศที่มีระดับมลพิษที่สูงขึ้นกว่าในอดีตและปัญหามลพิษทางอากาศกำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกก็มีความเชื่อมโยงกับอุบัติการณ์ของโรคทางเดินหายใจ รวมถึงมะเร็งปอดที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

พลังเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ จ.นครพนม

“เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนทุกคนมีศักยภาพ มีความสามารถ เปรียนเหมือนดอกไม้ที่พร้อมเบ่งบาน เราต้องรดน้ำ ใส่ปุ๋ย บำรุงและกระตุ้นให้เด็กได้มีโอกาสใช้ความสามารถที่มีให้เต็มที่ เพื่อให้พวกเขาเบ่งบานได้อย่างงดงาม”

“อ่าน อาน อ๊าน” โครงการอบรมส่งเสริมการอ่าน จ.ขอนแก่น

เปิดโลกแห่งการอ่าน ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยที่เหมาะสมตามวัย ลดภาวะถดถอยด้านการเรียนรู้ของเด็กในช่วงปฐมวัย และช่วงรอยต่อจากช่วงปฐมวัย ให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอ่านภาษาไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ในระดับที่สูงขึ้น

ซี.ซี.เอฟ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดเสี่ยงภัยพิบัติ จ.เชียงราย

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ พื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพชุมชน ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ให้กับชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนบนพื้นที่สูงและอยู่ในพื้นที่มีการเกิดภัยพิบัติซ้ำ ๆ ในทุก ๆ ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและต้องอยู่ด้วยความกังวลภัยธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือและการให้ความรู้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เข้าใจและรับรู้ถึงวิธีการรับมือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ

พลังนักขีด นักเขียน ซี.ซี.เอฟ. จ.อุดรธานี

เพราะ CCF เชื่อมั่นพลังเด็กเยาวชน พลังแห่งความหวังที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนความเป็นผู้ใหญ่ เด็กเยาวชนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และมีพลังในตัวเองสูง การหนุนเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ

เสริมพลังใจ ซ่อม-สร้างบ้าน ให้เด็กยิ้มสู้

ในปี 2566 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้ระดมความช่วยเหลือเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในภาวะยากลำบากมาก อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมหรืออยู่อาศัยไม่ปลอดภัยสำหรับการดำเนินชีวิต

น้ำดื่ม น้ำใช้ในโรงเรียน เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จ.เชียงราย

เร่งสร้างระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ในโรงเรียนบ้านเวียงกลางและบ้านผาจี จ.เชียงราย แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค เพื่อให้เด็กและเยาวชนกว่า 400 คน มีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดี