วันออกพรรษาที่บ้านเฮา “ประเพณีไหลเรือไฟ” จ.นครพนม

ประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีที่ชาวนครพนมภาคภูมิใจ ถือเป็นประเพณีที่บรรพบุรุษได้ยึดถือปฏิบัติกันมานานตั้งแต่โบราณ โดยสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยศรีโคตรบูร

อาหารพื้นถิ่นหากินยาก “อาซูรอ” จ.นราธิวาส

“ขนมอาซูรอ” ในเดือนมุฮัรรอม เป็นขนมที่ได้จากการกวนวัตถุดิบที่หลากหลาย ไม่มีสูตรตายตัว ใครมีอะไรก็ใส่รวมไปได้เลย เช่น ตะไคร้ มันเทศ ข้าวสาร ข้าวโพด นำมาใส่รวมกันในกระทะแล้วกวนให้แห้งเหนียว

“น้ำพริกแซ่บเด็กดอย” สูตรชาวปกาเกอะญอ จ.ตาก

“ครูและนักเรียนเคยคิดที่จะหาอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้นักเรียนหรือ แต่ยังไม่สามารถลงมือทำได้ เนื่องจากไม่มีแหล่งทุน วันนี้ผมตัวแทนครูและนักเรียนขอขอบคุณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ที่สนับสนุน

“ปะการัง” ขนมพื้นเมืองภาคใต้

“ขนมปะการัง หรือ ขนมบอระเพ็ด” ขนมพื้นเมืองภาคใต้ เป็นขนมทอดกรอบลักษณะเส้นเกลียวยาว ที่มีส่วนผสมหลัก คือ แป้งข้าวเหนียว ไข่ไก่ น้ำตาลทราย เกลือ พริกไทยดำ ขนมชนิดนี้ส่วนใหญ่จะนิยมทำกันช่วงเทศกาลสำคัญ