น้องเต้ย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “น้องเต้ย” จ.ขอนแก่น

“ครูต้า”

“ถ้าไม่ฝึก ก็ไม่มีวันทำได้ ไม่ขวนขวาย ไม่มีทางสำเร็จ”

“น้องน้ำ”

“ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ กับความฝันที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง”

“พี่ฟ้า”

สุขภาพฟันดี กับ “พี่ฟ้า” ทันตสาธารณสุข จ.เลย

“รจนา”

จากความฝัน สู่ความจริง “รจนา” พยาบาล จ.เลย

ครูเต๋า

ความภาคภูมิใจของครู คือความสำเร็จของลูกศิษย์