คุณสุมาลี คงคาทอง นักธุรกิจเเละผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ.

“การให้” ทําให้เรามีความสุขมากกว่าการได้รับ ความสุขจากการได้รับอยู่กับเราชั่วคราวเเต่ความสุขจากการให้อยู่กับเรานิรันดร์

พล.ต.ธีรศักดิ์ กรุษประยูร

เพราะพ่อแม่เขาก็ลำบาก เงินทองก็ไม่มี “การให้โอกาส” ทำให้เขาได้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือที่ดีขึ้น ถ้าเพียงลำพังเขาเองก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสในหลายด้านอยู่แล้ว

คุณโมนิก้า พลอย วงศ์วรรณ CFO บริษัทเอ็กซา ซีแลม จำกัด

หนึ่งในตัวอย่างของเยาวชนที่สู้ชีวิต “น้องมาย” เด็กในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ พื้นที่การดำเนินงานจังหวัดนครพนม อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ กับพ่อและแม่