เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Play Video

เราคือใคร

เป็นองค์กรที่ระดมการมีส่วนร่วมของสังคม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ