• “ตู้ยา” ปลอดภัย

  ดูแลเบื้องต้นได้ทันท่วงที ทุกพื้นที่ที่ลำบากและห่างไกล ตู้ยาสาธารณสุขจัดเตร...
  2,000฿
  • กองบุญกู้วิกฤติ

   ขอท่านโปรดเมตตาร่วมสร้างกุศลในวันสำคัญนี้ครั้งนี้ ด้วยการโอบอุ้ม ช่วยเหลือเ...
   เริ่มต้น 500 บาท/เดือน
   • กองบุญชีวิต

    เปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ เดินหน้าใหม่อีกครั้งทั้งด้านกา...
    600฿
    • ชุดนักเรียนและรองเท้า

     1,500฿
     • ชุดหนูน้อยนักอ่าน

      เติมจินตนาการ เสริมความรู้จากชุดหนังสือพร้อมอ่าน ฝึกความคิด สร้างสรรค์และทั...
      500฿
      • ชุดอนามัยส่วนบุคคล

       เพื่อเด็กบนดอยสูงได้มีสุขภาวะดี มี ของใช้ส่วนบุคคลที่สะอาด ปลอดภัย เช่น ชุด...
       1,000฿
       • ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน

        โรงเรียนห่างไกล อุปกรณ์โรงครัวขาดแคลน มีไม่ครบ "ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน ข...
        4,800฿
        • ตู้กับข้าวช่วยปกป้อง

         มื้ออาหารของที่บ้าน หุงหาจัดไว้ รับประทานได้หลายคน หลายมื้อ จัดเก็บ มื้ออิ่...
         3,500฿
         • ถังเก็บน้ำสู้ภัยแล้ง

          อากาศร้อน ภัยแล้ง ดินแตกระแหง น้ำไม่มี พื้นที่พุรกันดาร ถังเก็บน้ำใช้มีความ...
          15,000฿
          • ถุงยังชีพช่วยทุกวิกฤติ

           ถุงยังชีพจัดเตรียมไว้ พร้อมแจกได้ทันทีทันการ ทุกวิกฤติ ทุกภัยพิบัติ หลายครอ...
           1,000฿
           • ทุนการศึกษาพัฒนาชีวิต

            อยากเรียนต่อ แต่ที่บ้านรายได้ไม่ พอส่ง สนับสนุนติดอาวุธทางปัญญา เปลี่ยนอนาค...
            เริ่มต้น 600 บาท/เดือน
            • ปลาดุกสร้างอิ่ม

             เลี้ยงไว้กิน ไว้ขาย ปลาดุกตัวใหญ่ อ้วนที อิ่ม อร่อย ได้โปรตีนดี เป็นคสังอาห...
             500 บาท (150 ตัว)
             • สายปั่นขยันเรียน

              บ้านอยู่กล ฝนตก แดดแรง หนูไปโรงเรียนสาย เพราะเดินไกล นานเป็นชั่วโมง ช่วยเด็...
              2,000฿
              • หนูสะอาดสร้างสุข

               เรียนรู้สุขอนามัยที่ดีจนเป็นนิสัย จะส่งผลให้เด็กน้อยเยาว์วัยมีสุขภาพที่ดีใน...
               800฿
               • หนูสะอาดสร้างสุข

                เรียนรู้สุขอนามัยที่ดีจนเป็นนิสัย จะส่งผลให้เด็กน้อยเยาว์วัยมีสุขภาพที่ดีใน...
                800฿
                • ห้องน้ำหนูสะอาด

                 วิถีชีวิตใหม่ ต้องสะอาด ปลอดภัย ปลอดเชื้อโรค ห้องน้ำ โรงเรียน ห้องน้ำที่บ้า...
                 8,500฿