• “ตู้ยา” ปลอดภัย

  ดูแลเบื้องต้นได้ทันท่วงที ทุกพื้นที่ที่ลำบากและห่างไกล ตู้ยาสาธารณสุขจัดเตร...
  2,000บาท
  • กองบุญกู้วิกฤติ

   ขอท่านโปรดเมตตาร่วมสร้างกุศลในวันสำคัญนี้ครั้งนี้ ด้วยการโอบอุ้ม ช่วยเหลือเ...
   เริ่มต้น 500 บาท/เดือน
   • กองบุญชีวิต

    เปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ เดินหน้าใหม่อีกครั้งทั้งด้านกา...
    600บาท
    • ชุดนักเรียนและรองเท้า

     1,500บาท
    • ชุดหนูน้อยนักอ่าน

     เติมจินตนาการ เสริมความรู้จากชุดหนังสือพร้อมอ่าน ฝึกความคิด สร้างสรรค์และทั...
     500บาท
     • ชุดอนามัยส่วนบุคคล

      เพื่อเด็กบนดอยสูงได้มีสุขภาวะดี มี ของใช้ส่วนบุคคลที่สะอาด ปลอดภัย เช่น ชุด...
      1,000บาท
      • ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน

       โรงเรียนห่างไกล อุปกรณ์โรงครัวขาดแคลน มีไม่ครบ "ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน ข...
       4,800บาท
       • ตู้กับข้าวช่วยปกป้อง

        มื้ออาหารของที่บ้าน หุงหาจัดไว้ รับประทานได้หลายคน หลายมื้อ จัดเก็บ มื้ออิ่...
        3,500บาท
        • ถังเก็บน้ำสู้ภัยแล้ง

         อากาศร้อน ภัยแล้ง ดินแตกระแหง น้ำไม่มี พื้นที่พุรกันดาร ถังเก็บน้ำใช้มีความ...
         15,000บาท
         • ถุงยังชีพช่วยทุกวิกฤติ

          ถุงยังชีพจัดเตรียมไว้ พร้อมแจกได้ทันทีทันการ ทุกวิกฤติ ทุกภัยพิบัติ หลายครอ...
          1,000บาท
          • ทุนการศึกษาพัฒนาชีวิต

           อยากเรียนต่อ แต่ที่บ้านรายได้ไม่ พอส่ง สนับสนุนติดอาวุธทางปัญญา เปลี่ยนอนาค...
           เริ่มต้น 600 บาท/เดือน
           • ปลาดุกสร้างอิ่ม

            เลี้ยงไว้กิน ไว้ขาย ปลาดุกตัวใหญ่ อ้วนที อิ่ม อร่อย ได้โปรตีนดี เป็นคสังอาห...
            500 บาท (150 ตัว)
            • สายปั่นขยันเรียน

             บ้านอยู่กล ฝนตก แดดแรง หนูไปโรงเรียนสาย เพราะเดินไกล นานเป็นชั่วโมง ช่วยเด็...
             2,000บาท
             • หนูสะอาดสร้างสุข

              เรียนรู้สุขอนามัยที่ดีจนเป็นนิสัย จะส่งผลให้เด็กน้อยเยาว์วัยมีสุขภาพที่ดีใน...
              800บาท
              • หนูสะอาดสร้างสุข

               เรียนรู้สุขอนามัยที่ดีจนเป็นนิสัย จะส่งผลให้เด็กน้อยเยาว์วัยมีสุขภาพที่ดีใน...
               800บาท
               • ห้องน้ำหนูสะอาด

                วิถีชีวิตใหม่ ต้องสะอาด ปลอดภัย ปลอดเชื้อโรค ห้องน้ำ โรงเรียน ห้องน้ำที่บ้า...
                8,500บาท