• ชุดนักเรียนและรองเท้า

  1,500฿
  • ชุดอนามัยส่วนบุคคล

   เพื่อเด็กบนดอยสูงได้มีสุขภาวะดี มี ของใช้ส่วนบุคคลที่สะอาด ปลอดภัย เช่น ชุด...
   1,000฿
   • ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน

    โรงเรียนห่างไกล อุปกรณ์โรงครัวขาดแคลน มีไม่ครบ "ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน ข...
    4,800฿
    • ตู้กับข้าวช่วยปกป้อง

     มื้ออาหารของที่บ้าน หุงหาจัดไว้ รับประทานได้หลายคน หลายมื้อ จัดเก็บ มื้ออิ่...
     3,500฿
     • ทุนการศึกษาพัฒนาชีวิต

      อยากเรียนต่อ แต่ที่บ้านรายได้ไม่ พอส่ง สนับสนุนติดอาวุธทางปัญญา เปลี่ยนอนาค...
      เริ่มต้น 600 บาท/เดือน
      • หนูสะอาดสร้างสุข

       เรียนรู้สุขอนามัยที่ดีจนเป็นนิสัย จะส่งผลให้เด็กน้อยเยาว์วัยมีสุขภาพที่ดีใน...
       800฿
       • แท็บเล็ตเปิดโลก

        อ่าน เขียน เรียน สำรวจ สืบค้น ลด ความพร่องทางการศึกษา พัฒนาการ เรียนรู้ใหม่...
        9,500฿
        • โซล่าร์เซลล์พลังงานสีขาว

         เพราะที่บ้านไม่มีไฟฟ้า ตกเย็นมาต้อง จุดเทียนอ่านหนังสือ ทำงานบ้าน มอบ แสงสว...
         1,250฿