• ชุดนักเรียนและรองเท้า

  1,500บาท
 • ชุดอนามัยส่วนบุคคล

  เพื่อเด็กบนดอยสูงได้มีสุขภาวะดี มี ของใช้ส่วนบุคคลที่สะอาด ปลอดภัย เช่น ชุด...
  1,000บาท
  • ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน

   โรงเรียนห่างไกล อุปกรณ์โรงครัวขาดแคลน มีไม่ครบ "ชุดเตาแก๊สโรงครัวโรงเรียน ข...
   4,800บาท
   • ตู้กับข้าวช่วยปกป้อง

    มื้ออาหารของที่บ้าน หุงหาจัดไว้ รับประทานได้หลายคน หลายมื้อ จัดเก็บ มื้ออิ่...
    3,500บาท
    • ทุนการศึกษาพัฒนาชีวิต

     อยากเรียนต่อ แต่ที่บ้านรายได้ไม่ พอส่ง สนับสนุนติดอาวุธทางปัญญา เปลี่ยนอนาค...
     เริ่มต้น 600 บาท/เดือน
     • หนูสะอาดสร้างสุข

      เรียนรู้สุขอนามัยที่ดีจนเป็นนิสัย จะส่งผลให้เด็กน้อยเยาว์วัยมีสุขภาพที่ดีใน...
      800บาท
      • แท็บเล็ตเปิดโลก

       อ่าน เขียน เรียน สำรวจ สืบค้น ลด ความพร่องทางการศึกษา พัฒนาการ เรียนรู้ใหม่...
       9,500บาท
       • โซล่าร์เซลล์พลังงานสีขาว

        เพราะที่บ้านไม่มีไฟฟ้า ตกเย็นมาต้อง จุดเทียนอ่านหนังสือ ทำงานบ้าน มอบ แสงสว...
        1,250บาท