• “ตู้ยา” ปลอดภัย

  ดูแลเบื้องต้นได้ทันท่วงที ทุกพื้นที่ที่ลำบากและห่างไกล ตู้ยาสาธารณสุขจัดเตร...
  2,000บาท
  • ถุงยังชีพช่วยทุกวิกฤติ

   ถุงยังชีพจัดเตรียมไว้ พร้อมแจกได้ทันทีทันการ ทุกวิกฤติ ทุกภัยพิบัติ หลายครอ...
   1,000บาท
   • ปลาดุกสร้างอิ่ม

    เลี้ยงไว้กิน ไว้ขาย ปลาดุกตัวใหญ่ อ้วนที อิ่ม อร่อย ได้โปรตีนดี เป็นคสังอาห...
    500 บาท (150 ตัว)
    • อาชีพในฝัน

     อบรมสร้างนักคิด ต่อยอดเป็นนักธุรกิจรุ่นเยาว์ ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชน รู้จั...
     20,000บาท
     • อาหารพอเพียง

      ไก่ เป็ด ปลา เลี้ยงไว้ข้างรั้ว ผักสวนครัว ผลไม้ ปลูกไว้หลังบ้านเป็นตู้กับข้...
      1,500บาท