ชุดอนามัยส่วนบุคคล

เพื่อเด็กบนดอยสูงได้มีสุขภาวะดี มี ของใช้ส่วนบุคคลที่สะอาด ปลอดภัย เช่น ชุดชั้นในเด็กหญิง เด็กชาย ผ้า อนามัย ของใช้ประจำวันทั้งของวัยรุ่น และเด็กเล็กที่ขาดแคลนและหลายคน อาจไม่ได้นึกถึง