ตู้กับข้าวช่วยปกป้อง

มื้ออาหารของที่บ้าน หุงหาจัดไว้ รับประทานได้หลายคน หลายมื้อ จัดเก็บ มื้ออิ่มของสมาชิกในครอบครัวให้สะอาด ปลอดภัย ป้องกันการรบกวนจากสัตว์ ร้าย แมลง ที่เป็นพาหะของเชื้อโรคด้วย การเก็บอาหารไว้ในตู้กับข้าวให้ทุกคน ได้มีอาหารรับประทาน อย่างมั่นใจ