“ตู้ยา” ปลอดภัย

ดูแลเบื้องต้นได้ทันท่วงที ทุกพื้นที่ที่ลำบากและห่างไกล ตู้ยาสาธารณสุขจัดเตรียมไว้ เจ็บป่วยบรรเทาได้ทั้งที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน