ถุงยังชีพช่วยทุกวิกฤติ

ถุงยังชีพจัดเตรียมไว้ พร้อมแจกได้ทันทีทันการ ทุกวิกฤติ ทุกภัยพิบัติ หลายครอบครัว รอดผ่านวิกฤติไปด้วยกัน